Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AIU niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Architektury)

Jednostka: Wydział Architektury Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AIU niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2009L - Semestr letni 2009/10
2010L - Semestr letni 2010/11
2011L - Semestr letni 2011/12
2012L - Semestr letni 2012/13
2013L - Semestr letni 2013/14
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
2016L - Semestr letni 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2009L 2010L 2011L 2012L 2013L 2014L 2015Z 2015L 2016L 2017Z
AUIN6018 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN6018 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot techniczny

Wymagania wstępne:

budownictwo ogólne i materiałoznawstwo5

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę pracy semestralnej, związanej z najistotniejszymi zagadnieniami budowlanymi i konstrukcyjnymi w wybranym obiekcie.

Wykłady: Pisemny sprawdzian na ocenę wiadomości z wykładów

Założenia i cele przedmiotu:

Rozszerzenie wiadomości dotyczących ustrojów i elementów budynku z V sem. o elementy wykończeniowe występujące we współczesnym budownictwie.

Metody dydaktyczne:

Wykłady ilustrowane odpowiednimi fragmentami przepisów,przykładową dokumentacją architektoniczno-budowlaną, prezentacja multimedialna;

Ćwiczenia: Wyznaczenie zagadnień budowlanych i konstrukcyjnych (rzuty, przekroje i detale,praca na ćwiczeniach).

Sposoby rozwiązywania zagadnień budowlanych i konstrukcyjnych w projektowanym obiekcie (praca na ćwiczeniach).

Praca semestralna - rzuty, przekroje, wizualizacje, rysunki istotnych detali (praca dom).

Strona przedmiotu
AUN6060 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin ustny

Założenia i cele przedmiotu: Znajomość dziejów teorii sztuki i estetyki

Strona przedmiotu
AUN6061 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:brak

Forma i warunki zaliczenia: egzamin ustny

Założenia i cele przedmiotu: analiza wzajemnych relacji między architekturą, malarstwem i rzeźbą w sztuce nowożytnej i współcześnie.

Strona przedmiotu
AUIN6028 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN6020 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot techniczny;

Wymagania wstępne:

instalacje budowlane,fizyka budowli;

Forma i warunki zaliczenia:

pisemny sprawdzian na ocenę wiadomości z wykładów;

Założenia i cele przedmiotu:

poznanie podstawowych wiadomości dotyczących infrastruktury miasta w zakresie niezbędnym przy projektowaniu struktur urbanistycznych o różnej skali zabudowy mieszkaniowej, wraz z obiektami towarzyszącymi.

Metody dydaktyczne:

wykłady ilustrowane odpowiednimi fragmentami przepisów, przykładową dokumentacją projektową, analiza mapy zasadniczej;

Strona przedmiotu
AUIN6021 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN6017 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

kierunkowy, obowiązkowy.

Wymagania wstępne:brak.

Forma i warunki zaliczenia:

wykłady: na podstawie zaliczenia ćwiczeń,

ćwiczenia projektowe: na podstawie pisemnych sprawdzianów polegających na rozwiązywaniu zadań i ustnej obrony projektu.

Założenia i cele przedmiotu:

Opanowanie podstaw kształtowania, wymiarowania i optymalizacji konstrukcji metalowych o różnorodnych skalach i funkcjach.

Metody dydaktyczne:

wykłady, ćwiczenia projektowe.

Strona przedmiotu
AUIN6017 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Projekt - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2016/17
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUIN6098 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Praktyka - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN6098 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2010/11
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Praktyka - 80 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN6002 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 60 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 60 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 60 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 60 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

projekt architektoniczny

Wymagania wstępne:

Teoria architektury 4

Forma i warunki zaliczenia:

Uzyskanie pozytywnych ocen z poszczególnych faz rozwoju projektu, zadań domowych, oddań przejściowych i końcowej prezentacji projektu.

Założenia i cele przedmiotu:

Nauczanie zasad sztuki architektonicznej, metodyki projektowania architektonicznego oraz praktycznego zastosowania wiedzy z dziedziny konstrukcji i budownictwa. Nabycie umiejętności kształtowania obiektów architektury użyteczności publicznej o funkcjach takich jak: szkoła, usługi, biura.

Metody dydaktyczne:

kompleksowe rozwiązanie zadanego problemu projektowego, którego prawidłowy przebieg i efekty kontrolowane są przez nauczyciela prowadzącego.

Strona przedmiotu
AUIN6002 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 75 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN6006 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 45 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

RODZAJ PRZEDMIOTU:

Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy, o treściach do wyboru

WYMAGANIA WSTĘPNE:

Zaliczenie przedmiotów: "teoria urbanistyki 1", "elementy urbanistyczne"

FORMA I WARUNKI ZALICZENIA:

Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przeglądów oraz komisyjnej oceny projektu semestralnego. Ocena końcowa jest obliczana jako średnia z ocen cząstkowych i z wartości oceny projektu.

ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU:

Zapoznanie studentów z problemami kształtowania zespołów urbanistycznych w kontekście śródmiejskim, w tym z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych. Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejęt­ności na temat problemów kształtowania i funkcjonowania zespołów urbanistycznych w kontekście miejskiej prze­strzeni publicznej.

METODY DYDAKTYCZNE:

Ćwiczenia projektowe obejmujące:

(a) analizy przedprojektowe, oraz

(b) studium projektowe.

Strona przedmiotu
AUIN6007 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2014/15
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN6013 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

wykład

Wymagania wstępne:

Teoria architektury 5

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu:

Geograficzne, klimatyczne, ekonomiczne, socjalne i estetyczne czynniki determinujące powstawanie i przemiany struktur miejskich

Metody dydaktyczne:

wykład obejmujący slajdy, tabele, filmy

Strona przedmiotu
AUN6014 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2013/14
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:Teoria urbanistyki 1

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny: w wyniku odpowiedzi na 3 pytania należy zdobyć co najmniej 4,5 na 9 możliwych punktów

Założenia i cele przedmiotu:

Przedmiot ma dać teoretyczne podstawy dla realizacji projektu z Projektowania urbanistycznego w zakresie kształtowania zespołu urbanistycznego.

Metody dydaktyczne:Wykłady

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)