Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AIU niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Architektury)

Jednostka: Wydział Architektury Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AIU niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2010L - Semestr letni 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2009Z 2010Z 2010L 2011Z 2012Z 2013Z 2014Z
AUIN5009 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUIN5018 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN5018 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot techniczny

Wymagania wstępne:

Budownictwo i materiałoznawstwo 4

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia: Zaliczenie na ocenę pracy semestralnej, związanej z najistotniejszymi zagadnieniami budowlanymi i konstrukcyjnymi w wybranym obiekcie.

Wykłady: pisemne zaliczenie na ocenę wiadomości z wykładów

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z wiadomościami związanymi z materiałami budowlanymi, ustrojami i elementami budynku; rozwiązywanie detali architektoniczno-budowlanych.

Metody dydaktyczne:

wykład, film dydaktyczny, prezentacja multimedialna, konsultacje indywidualne;

Ćwiczenia: wyznaczenie zagadnień budowlanych i konstrukcyjnych (rzuty, przekroje i detale,praca na ćwiczeniach).

Sposoby rozwiązywania zagadnień budowlanych i konstrukcyjnych w projektowanym obiekcie (praca na ćwiczeniach).

Praca semestralna - rzuty, przekroje, wizualizacje, rysunki istotnych detali (praca dom.);

Strona przedmiotu
AUIN5023 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN5055 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:podstawowe wiadomości o organizacji procesu inwestycyjnego,

Forma i warunki zaliczenia:wykład - egzamin pisemny,projekt -opracowanie zadanych tematów

Założenia i cele przedmiotu: zaznajomienie studentów z zależnościami przyczynowo skutkowymi procesu inwestycyjnego, omówienie zasad podejmowania ekonomicznych decyzji na każdym etapie procesu inwestycyjnego

Metody dydaktyczne:

1.wykład

2.sporządzenie wyliczenia WKI

3. sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu

Strona przedmiotu
AUIN5054 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN5054 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot techniczny;

Wymagania wstępne:

projektowanie architektoniczne;

Forma i warunki zaliczenia:

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę pracy semestralnej

Wykład:pisemny sprawdzian na ocenę wiadomości z wykładów

Założenia i cele przedmiotu:

niezbędny wstęp do do przedmiotów obejmujących podstawy projektowania nowoczesnych, niskoenergochłonnych i proekologicznych budynków; program ma na celu wprowadzenie do zagadnień projektowania budynków spełniających współczesne wymagania w zakresie racjonalnej ochrony cieplnej oraz wyposażenia instalacyjnego, ukierunkowane na zapewnienie właściwego mikroklimatu pomieszczeń o różnym przeznaczeniu; niezbędny zasób wiedzy do współpracy architekta z instalatorem;

Metody dydaktyczne:

wykłady, prezentacja multimedialna odpowiednich fragmentów rozporządzeń.

ćwiczenia:sporządzenie charakterystyki cieplno-wilgotnościowej zewnętrznej przegrody budowlanej;sporządzenie uproszczonej charakterystyki energetycznej budynku;

Strona przedmiotu
AUIN5028 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN5028 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zaliczone przedmioty z historia urbanistyki 1 i projektowania architektonicznego 3.

Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny

Założenia i cele przedmiotu:

Przekazanie wiedzy z zakresu historii urbanistyki od neoklasycyzmu do XX wieku. Kształcenie umiejętności rozpoznawania i rozumienia poszczególnych okresów w historii urbanistyki w/w epok.

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych

Strona przedmiotu
AUIN5019 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN5019 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

fizyka budowli

Forma i warunki zaliczenia:

pisemny sprawdzian wiadomości z wykładów.

Założenia i cele przedmiotu:

wyrobienie umiejętności koordynacji sporządzania oraz odczytywania dokumentacji projektowej podstawowych systemów instalacyjnych w nowoczesnych budynkach mieszkalnych w zakresie niezbędnym dla architekta.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna, film dydaktyczny, wycieczka dydaktyczna.

Strona przedmiotu
AUN5021 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:Projektowanie urbanistyczne 1

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie pisemne na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: Poznanie podstawowych zagadnień z dziedziny infrastruktury transportowej, inżynierii ruchu i komunikacji jako ważnego elementu projektowania architektoniczno-urbanistycznego.

Metody dydaktyczne:Wykłady kursowe poparte prezentacją przykładów rozwiązań projektowych.

Strona przedmiotu
AUIN5014 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN5008 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązujacy, kierunkowy

Wymagania wstępne:elementy urbanistyczne, projektowanie urbanistyczne1

Forma i warunki zaliczenia:

1.Prace warsztatowe w plenerze, studium przestrzeni lokalnej miejscowości gminnej.

2.Praca klauzurowa-inspiracje z obszaru projektowanego.

3.Trzy przeglądy przejściowe stanu zaawansowania projektu kursowego.

4.Projekt kursowy wraz z portfolio.

Założenia i cele przedmiotu:

Miejscowość gminna jako centrum obsługi gminy-osrodek społeczno-gospodarczej więzi wsi.Studium koncepcji planu zagospodarowania miejscowosci gminnej w aspekcie harmonijnego i trwałego rozwoju. Studium programowo-przestrzenne całego osiedla. Koncepcja zagospodarowania wybranego fragmentu miejscowosci z uwzglednieniem zasad kompozycji urbanistycznej i architektonicznej nawiazujacej do wartosci środowiska kulturowego.

Metody dydaktyczne:

Praca w plenerze, klauzura, praca projektowa zespołowa i indywidualna weryfikowana na zajęciach.

Strona przedmiotu
AUIN5002 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN5002 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

projekt

Wymagania wstępne:

teoria architektury 3,

Forma i warunki zaliczenia:

ocena projektu uwzględniająca całokształt pracy i ostateczną prezentację.

Założenia i cele przedmiotu:

Nauczanie zasad sztuki architektonicznej i metod projektowania architektury

energooszczędnej.

Metody dydaktyczne:

1) projekt kursowy – opracowanie graficzne (rzuty, elewacje, przekroje, zagospodarowanie

terenu, rysunki perspektywiczne lub model obiektu);

2) ćwiczenia zaliczeniowe – opracowanie graficzno-rysunkowe zadanych tematów.

Strona przedmiotu
AUN5007 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN5013 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

wykład

Wymagania wstępne:

Teoria architektury 4

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenia wykładów na ocenę

Założenia i cele przedmiotu:

Wprowadzenie do zasad projektowania architektury energooszczędnej

Metody dydaktyczne:

wykład obejmujący slajdy, wykresy, tabele, filmy

Strona przedmiotu
AUIN5015 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2014/15
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN5015 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Przedmiot kierunkowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie na ocenę

Założenia i cele przedmiotu: Wprowadzenie w zagadnienia związane z problemami przestrzennego zagospodarowania i architektury obszarów wiejskich

Metody dydaktyczne:Wykłady kursowe poparte prezentacją przykładów rozwiązań projektowych

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)