Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AIU niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 4 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Architektury)

Jednostka: Wydział Architektury Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AIU niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 4 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008L - Semestr letni 2008/09
2009L - Semestr letni 2009/10
2010L - Semestr letni 2010/11
2011L - Semestr letni 2011/12
2012L - Semestr letni 2012/13
2013L - Semestr letni 2013/14
2014L - Semestr letni 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2015L - Semestr letni 2015/16
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008L 2009L 2010L 2011L 2012L 2013L 2014L 2015Z 2015L
AUIN4025 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN4025 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: historia architektury polskiej 1, historia architektury polskiej 2

Forma i warunki zaliczenia:

wykłady - egzamin pisemny

ćwiczenia - przygotowanie prezentacji, złożenie konspektu pisemnego wraz z bibliografią tematu, kolokwium sprawdzające znajomość omawianej tematyki.

Założenia i cele przedmiotu:

Przyswojenie zagadnień związanych z kształtowaniem i rozwojem architektury polskiej XIX i XX wieku wieku oraz jej uwarunkowań w kontekście przemian architektury powszechnej. Geneza, podstawy teoretyczne i rozwój nowoczesnej architektury polskiej.

Metody dydaktyczne:

wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych, ćwiczenia - prezentacje i analiza formalno-stylistyczna obiektów.

Strona przedmiotu
AUN4028 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zaliczone przedmioty z zakresu historii architektury polskiej 2 i teorii architektury 3 .

Forma i warunki zaliczenia:test zaliczeniowy

Założenia i cele przedmiotu:

Przekazanie wiedzy z zakresu historii urbanistyki od czasów społeczeństw kultur starożytnych do okresu baroku. Kształcenie umiejętności rozpoznawania i rozumienia poszczególnych okresów w historii urbanistyki w/w epok.

Metody dydaktyczne:

wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Strona przedmiotu
AUN4017 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauczenie metod analizy i projektowania efektywnych elementów konstrukcyjnych i konstrukcji żelbetowych o różnych sposobach pracy, funkacjch, formach i skalach

Strona przedmiotu
AUIN4017 brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUIN4022 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Egzamin - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN4002 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 60 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 60 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 60 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Projekt - 60 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:kierunkowy, obowiązkowy, o treściach wybieralnych

Wymagania wstępne:Teoria architektury 3, Projektowanie architektoniczne 1 i 2, konstrukcje budowlane 1, budownictwo ogólne i materiałoznawstwo 3

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest wykonanie:

1)projektu kursowego – opracowanie graficzne (rzuty, elewacje, przekroje, zagospodarowanie terenu) oraz model (makieta lub wizualizacje) projektowanych obiektów;

2)projektów klauzurowych – opracowanie graficzno-rysunkowe zadanych tematów;

3)uczestnictwo w ocenach przejściowych.

Założenia i cele przedmiotu: Nauczanie sztuki architektonicznej, praktycznego zastosowania sztuki budowlanej i metodyki projektowania architektonicznego w zakresie dotyczącym kształtowania zabudowy wielorodzinnej.

Metody dydaktyczne: nauczanie praktycznego rozwiązywania zagadnień projektowych, rozwijanie indywidualnych predyspozycji twórczych.

Strona przedmiotu
AUIN4002 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2013/14
 • Projekt - 135 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)