Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AIU niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Architektury)

Jednostka: Wydział Architektury Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AIU niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2007Z - Semestr zimowy 2007/08
2007L - Semestr letni 2007/08
2008Z - Semestr zimowy 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
2013Z - Semestr zimowy 2013/14
2014Z - Semestr zimowy 2014/15
2015Z - Semestr zimowy 2015/16
2016Z - Semestr zimowy 2016/17
2017Z - Semestr zimowy 2017/2018
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2007Z 2007L 2008Z 2009Z 2010Z 2011Z 2012Z 2013Z 2014Z 2015Z 2016Z 2017Z
AUN1018 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak

Forma i warunki zaliczenia: egzamin w formie pisemnego testu (wykłady), zaliczenie na podstawie wykonanego przez studenta projektu (40%), obrony tego projektu (40%) oraz pracy w trakcie ćwiczeń (20%) (ćwiczenia).

Założenia i cele przedmiotu: Nauczanie zasad wykonania inwentaryzacji architektonicznej i projektu architektoniczno-budowlanego, opanowanie podstawowych zasad rysunku techniczny. Nauczanie rozpoznawania oraz doboru materiałów budowlanych. Nauczanie rozpoznania oraz konstruowania elementów i ustrojów obiektów budownictwa. Zapoznanie z rodzajami, właściwości i zakresem stosowania materiałów budowlanych.

Metody dydaktyczne: wykłady wsparte prezentacjami multimedialnymi oraz prezentacja modeli wybranych elementów budowlanych; w ramach ćwiczeń prezentacja projektów techniczno architektonicznych oraz praca wspólna - prowadzący, student - nad rozwiązywanymi zagadnieniami.

Strona przedmiotu
AUIN1001 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN1001 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę 3 projektów kursowych.

Założenia i cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nauka komponowania formy architektonicznej z uwzględnieniem percepcyjnych możliwości człowieka i jego uwarunkowań psychofizjologicznych. Pomoc w rozumienia formy architektonicznej i projektowanie oraz realizacja prostych obiektów architektonicznych.

Metody dydaktyczne: Projektowanie

Strona przedmiotu
AUIN1062 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN1062 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy.

Wymagania wstępne: Podstawowy zakres wiadomości na poziomie maturalnym obejmujący m.in. biologię, antropologię, psychologię, fizykę.

Forma i warunki zaliczenia: egzamin w formie testu pisemnego.

Założenia i cele przedmiotu: Określenie stosunków powstających między człowiekiem a jego zajęciem, sprzętem i środowiskiem w najszerszym tego słowa znaczeniu, włączając w to sytuacje związane z pracą, rekreacją, podróżą, zabawą i inne. Poznanie wymagań stawianych projektantom z uwagi na fizyczne i psychiczne potrzeby i możliwości człowieka.

Metody dydaktyczne: wykład kursowy.

Strona przedmiotu
AUIN1052 brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2016/17
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2017/2018
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN1052 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: przedmiot podstawowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne: brak wymagań wstępnych.

Forma i warunki zaliczenia: Wykład kończy się egzaminem. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń, na którą składa się zaliczenie na ocenę wszystkich prac rysunkowych - 35% średniej arytmetycznej i kolokwiów - 65%.

Założenia i cele przedmiotu: Nauczanie zasad odwzorowań inżynierskich przestrzeni trójwymiarowej na płaszczyznę i odtwarzania obiektu na podstawie rzutu. Poznanie form geometrycznych (obiektów, powierzchni) mających zastosowanie w projektowaniu architektonicznym, kształtowaniu wyobraźni przestrzennej.

Metody dydaktyczne: Wykład wsparty rysunkami wykonywanymi "na żywo", modelami brył, pokazem slajdów. Ćwiczenia audytoryjne - indywidualna praca, rozwiązywanie zadań rysunkowych.

Strona przedmiotu
AUIN1024 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN1024 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:brak

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - egzamin pisemny.Ćwiczenia - komplet rysunków wybranych obiektów przygotowywanych na ćwiczeniach. Kolokwium rysunkowe.

Założenia i cele przedmiotu:

Znajomość podstawowych przykładów z historii architektury starożytnej i średniowiecznej.

Metody dydaktyczne:wykład, ćwiczenia - analiza rysunkowa wybranych obiektów

Strona przedmiotu
AUIN1126 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN1125 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość języka na poziomie B1

Forma i warunki zaliczenia: ocena z testów (Test 1 20%, Test 2 50%), ocena za wypracowanie 15%, ocena za prezentację ustną 15%. Przedmiot kończy się egzaminem.

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo specjalistyczne i rozwijanie autonomii studenta

Strona przedmiotu
AUN1126 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: znajomość języka na poziomie B2

Forma i warunki zaliczenia: ocena z testów (Test 1 20%, Test 2 50%), ocena za wypracowanie 15%, ocena za prezentację ustną 15%.

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Strona przedmiotu
AUN1130 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN1128 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2011/12
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomość języka na poziomie A2/B1

Forma i warunki zaliczenia:zaliczenie z oceną

Założenia i cele przedmiotu: rozwój wszystkich sprawności językowych

Metody dydaktyczne:metoda komunikacyjna z naciskiem na słownictwo fachowe i rozwijanie autonomii studenta

Strona przedmiotu
AUN1122 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUIN1127 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN1129 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Język rosyjski,poziom B1

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum A2

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie z oceną, zaliczenie sprawdzianów pisemnych,prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach

Założenia i cele przedmiotu: doskonalenie wszystkich sprawności językowych- rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania

Metody dydaktyczne:komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa

Strona przedmiotu
AUN1127 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr zimowy 2011/12
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Rodzaj przedmiotu:Język rosyjski,poziom B2

Wymagania wstępne:Kontynuacja języka, wymagany poziom minimum B1

Forma i warunki zaliczenia:Zaliczenie sprawdzianów pisemnych, prac domowych ustnych i pisemnych, czynny udział w zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: Doskonalenie wszystkich sprawności językowych - rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania.

Metody dydaktyczne:

Komunikacyjna, sytuacyjna, gramatyczna, tłumaczeniowa.

Strona przedmiotu
AUIN1051 brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2015/16
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN1051 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy.

Wymagania wstępne:wiadomości z matematyki z zakresu szkoły średniej.

Forma i warunki zaliczenia:sprawdziany pisemne oraz aktywność na zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu:poznanie pojęć i metod matematycznych użytecznych w analizie i projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym.

Metody dydaktyczne:wykład i ćwiczenia.

Strona przedmiotu
AUIN1053 brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2013/14
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2014/15
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN1053 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:podstawowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:brak

Forma i warunki zaliczenia:

wykłady: na podstawie zaliczenia ćwiczeń,

ćwiczenia audytoryjne: na podstawie pisemnych sprawdzianów polegających na rozwiązywaniu zadań.

Założenia i cele przedmiotu:

Opanowanie zasad kształtowania struktur i ustrojów budowlanych, ich stosowania, podstawowych zależności między warunkami ich pracy a proporcjami formy i przekroju w różnych rozwiązaniach materiałowych.

Metody dydaktyczne:

wykłady, ćwiczenia audytoryjne.

Strona przedmiotu
AUN1067 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:przedmiot podstawowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:ogólne umiejętności rysunkowe

Forma i warunki zaliczenia:Przegląd prac semestralnych 10 – 15 rysunków.

Założenia i cele przedmiotu: Nabycie ogólnych umiejętności rysunkowych w odwzorowaniu światła otaczającego

(przedmiot, wnętrze, krajobraz, człowiek). Posługiwanie się kreską, światłocieniem,

walorem. Program realizowany w technice czarno-białej (ołówek, tusz, węgiel). Nabycie umiejętności patrzenia i rysunkowego odtwarzania przestrzeni trójwymiarowej

w dwóch wymiarach z uwzględnieniem relacji form, walorów, światła.

Metody dydaktyczne:Szkice kompozycyjne - korekta, realizacja rysunkowa martwej natury w formacie 50 x 70, korekty indywidualne realizacyjne, korekta końcowa, zbiorcza,

Strona przedmiotu
AUIN1036 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUIN1000 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN1000 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2007/08
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Wykład (zaliczenie) - 4 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUIN1090 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AUN1090 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Przedmiot kształcenia ogólnego; obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Zapoznanie studentów z niezbędnymi podzbiorami informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL – European Computer Driving Licence).

Forma i warunki zaliczenia:

Forma realizacji przedmiotu: pracownia komputerowa

Warunki zaliczenia przedmiotu: zaliczenie sprawdzianów przejściowych (kolokwia) oraz zaliczenie egzaminu końcowego z praktycznej obsługi komputera w postaci pracy semestralnej na zadany temat.

Założenia i cele przedmiotu:

Nauka praktycznych umiejętności obsługi sprzętu i aplikacji.

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia

Strona przedmiotu
AUN1013 brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2007/08
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2008/09
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne

bez wymagań

Forma i warunki zaliczenia:

Kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu:

Definicja architektury i teoretyczne oraz praktyczne aspekty działań architekta. Podstawowe pojęcia z teorii kompozycji architektonicznej

Metody dydaktyczne: wykład

Strona przedmiotu
AUIN1089 brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)