Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AWN niestacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Architektury)

Jednostka: Wydział Architektury Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AWN niestacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
2012Z - Semestr zimowy 2012/13
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2010Z 2011Z 2012Z
AWN7036
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Rysunek techniczny budowlany, grafika inżynierska.

Konstrukcje, budownictwo ogólne.

Forma i warunki zaliczenia:

1. Udział w ćwiczeniach.

2. Wykonanie opracowania detali zgodnie z ustalonymi wymogami.

3. Uzyskanie pozytywnej oceny za pracę.

Założenia i cele przedmiotu:

Nauczanie zasad wyboru, rozwiązywania i projektowania detalu konstrukcyjno-budowlanego w projektowaniu wnętrz.

Metody dydaktyczne:

Rozwiązanie detali konstrukcyjno-budowlanych. Elementem wyjściowym jest projekt dyplomowy.

Korekty na ćwiczeniach. Wybór danego rozwiązania

(technologii, materiałów, sposobu wykończenia

i kolorystyki) w oparciu o dostępne materiały na rynku budowlanym.

Strona przedmiotu
AWN7059
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Etyka zawodu architekta

Wymagania wstępne: Teoria architektury 4

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin

Założenia i cele przedmiotu: Znaczenie twórczej postawy architekta oraz specyfiki wykonywania zawodu w świetle ogólnych zasad etyki i uregulowań prawnych.

Metody dydaktyczne: Wykład kursowy

Strona przedmiotu
AWN7032
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 10 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 10 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Projekt - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne: zaliczenie wszystkich przedmiotów projektowych z zakresu projektowania wnętrz.

Forma i warunki zaliczenia: projekt wykonywany pod kierunkiem promotora, konsultowany przez specjalistów, oceniany i dopuszczany do obrony przez promotora.

Założenia i cele przedmiotu: wymyślenie i opracowanie projektu wnętrz o wystarczającej skali trudności demonstrujący przygotowanie studenta do podjęcia samodzielnej pracy zawodowej bez konieczności dalszej nauki.

Metody dydaktyczne: dyskusje, indywidualne korekty projektu oraz pracy pisemnej

Strona przedmiotu
AWN7031
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2012/13
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy, obowiązkowy.

Wymagania wstępne: zaliczenie przedmiotu Projektowanie architektury wnętrz 6.

Forma i warunki zaliczenia: opracowanie multimedialne zagadnień związanych z tematyką dyplomu. Zaliczenie na podstawie wartości użytkowej i edukacyjnej przygotowanych materiałów oraz stopnia zaangażowania i aktywności na zajęciach.

Założenia i cele przedmiotu: wykształcenie umiejętności kompleksowej analizy problemów dotyczących podjętego tematu pracy dyplomowej. Pogłębienie umiejętności wyszukiwania materiałów wyjściowych z poszanowaniem własności intelektualnej innych osób. Przećwiczenie wypowiedzi i prezentacji przed szerszym gronem słuchaczy w połączeniu z krytyczną dyskusją.

Metody dydaktyczne: indywidualne prezentacje materiałów przygotowanych przez studentów. Dyskusja. Korekta opracowań pisemnych.

Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)