Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AWN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Architektury)

Jednostka: Wydział Architektury Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AWN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2010Z - Semestr zimowy 2010/11
2011Z - Semestr zimowy 2011/12
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2009Z 2010Z 2011Z
AWN5008 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWN5061
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: Wykład

Wymagania wstępne: Wiedza ogólna z historii i kultury europejskiej

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin ustny

Założenia i cele przedmiotu: Znajmomość dziejów sztuki nowożytnej

Strona przedmiotu
AWN5017
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:kierunkowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:znajomość materiału z przedmiotów: mechanika konstrukcji 1 i mechanika konstrukcji 2

Forma i warunki zaliczenia:

ostateczna ocena na podstawie ocen dwóch zaproponowanych rozwiązań projektowych

Założenia i cele przedmiotu:

Zindywidualizowane twórcze zastosowanie wiedzy z zakresu mechaniki konstrukcji

w wariantowych projektach konstrukcyjnych o dwóch skalach i dwóch funkcjach z różnych

materiałów.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia projektowe, indywidualne konsultacje, dyskusje w grupach.

Strona przedmiotu
AWN5070
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:Malarstwo

Wymagania wstępne:

1. Wykład na temat technologii malarstwa. Farby, pędzle, podłoża.

2. Techniki w malarstwie. Techniczne rozwiązania, kanton, papier, płótno itd

3. Ćwiczenia - zapoznanie się z warsztatem i wykonanie prac 30 x 30

a) w kolorze zbliżonym

b) z uzyskaniem kontrastu - światło i cień

c) uzyskanie ciepłych i zimnych zbliżonych tonacji

- martwa natura - rysunek pędzlem

-martwa natura - rysunek i wykorzystanie płaszczyzn technicznie dostosowanych do estetyki wykonania i kolorystycznych pomieszań.

- martwa natura - kontrast, nasycenie kolorystyczne, głęboka tonacja.

- martwa natura - w chłodnej tonacji, pastelowa kolorystyka

- martwa natura - ciepłe ciemne tonacje z punktowym oświetleniem.

Praca - Twórczość własna.Propozycje kompozycyjne, kolorostyczne rozwiązanie własne.

Forma i warunki zaliczenia:

Założenia i cele przedmiotu:

Metody dydaktyczne:

Strona przedmiotu
AWN5057
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

-przedmiot podstawowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:

-budownictwo ogólne i materiałoznawstwo 6, projektowanie architektoniczne 5, ekonomika procesu inwestycyjnego

Forma i warunki zaliczenia:

-egzamin.

Założenia i cele przedmiotu:

-nauczanie praktycznego stosowania sztuki budowlanej i metodyki projektowania architektonicznego,urbanistycznego i przestrzennego w ramach przepisów i regulacji prawnych.

-stosowanie zasad prawa autorskiego w zawodzie architekta.

-poznanie aktualnych struktur organizacji zawodowych.

Metody dydaktyczne:

-wykład kursowy

-dyskusja.

Strona przedmiotu
AWN5002
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWN5012
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:kierunkowy, obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:projekt wstępny -koncepcyjny(analiza pod względem ergonomii,funkcji, konstrukcji, technologii, estetyki)na ocenę. Projekt końcowy-część graficzna, makieta - prototyp, ocena końcowa.

Założenia i cele przedmiotu: Nabywanie umiejętności w zakresie najistotniejszych elementów i cech kształtowania wyrobów użytkowych. Budowanie charakterystyki i granicznych parametrów formy wobec zadanej funkcji i przestrzeni. Zdobywanie umiejętności przeprowadzania analizy funkcjonalno - formalno - plastycznej formy w aspekcie użytkowym, historycznym, plastycznym, społecznym.

Metody dydaktyczne:korekty indywidualne

Strona przedmiotu
AWN5072
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2009/10
 • Projekt - 30 godzin
Semestr zimowy 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
Semestr zimowy 2011/12
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)