Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty - AWN niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 4 semestr (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Architektury)

Jednostka: Wydział Architektury Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty - AWN niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 4 semestr
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2008L - Semestr letni 2008/09
2009Z - Semestr zimowy 2009/10
2009L - Semestr letni 2009/10
2010L - Semestr letni 2010/11
2011L - Semestr letni 2011/12
2012L - Semestr letni 2012/13
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2008L 2009Z 2009L 2010L 2011L 2012L
AWN4035 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Budownictwo ogólne 1

Forma i warunki zaliczenia: egzamin w formie pisemnego testu (wykłady), zaliczenie na podstawie wykonanego przez studenta projektu (40%), obrony tego projektu (40%) oraz pracy w trakcie ćwiczeń (20%) (ćwiczenia).

Założenia i cele przedmiotu: nauczanie zasad wykonania projektu architektoniczno-budowlanego, konstrukcji oraz konstruowania elementów i ustrojów obiektów budownictwa ogólnego; rodzaje, właściwości i zakresy stosowania materiałów budowlanych.

Metody dydaktyczne: wykłady wsparte prezentacjami multimedialnymi oraz prezentacja modeli wybranych elementów budowlanych; w ramach ćwiczeń prezentacja projektów techniczno architektonicznych oraz praca wspólna - prowadzący, student - nad rozwiązywanymi zagadnieniami.

Strona przedmiotu
AWN4061 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (egzamin) - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

zaliczenie wykłądu z Historii architektury na roku I

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny, prezentacja multimedialna,

Założenia i cele przedmiotu:

Analiza i opis procesów rozwojowych kultury oraz wzajemnych relacji między kulturą i sztuką.

Metody dydaktyczne:

wykład, referat sudencki

Strona przedmiotu
AWN4019 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot techniczny;

Wymagania wstępne:

fizyka

Forma i warunki zaliczenia:

pisemne zaliczenie na ocenę wiadomości z wykładów.

Założenia i cele przedmiotu:

wyrobienie umiejętności koordynacji sporządzania oraz odczytywania dokumentacji projektowej podstawowych systemów instalacyjnych w nowoczesnych budynkach mieszkalnych w zakresie niezbędnym dla architekta.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna,film dydaktyczny;

Strona przedmiotu
AWN4053 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2011/12
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot kształcenia podstawowego, obowiązkowy.

Wymagania wstępne:

znajomość materiału z przedmiotu Mechanika konstrukcji 1

Forma i warunki zaliczenia:

wykłady: egzamin końcowy,

ćwiczenia: na podstawie punktów z sześciu pisemnych sprawdzianów zwykłych i trzech pisemnych sprawdzianów poprawkowych.

Założenia i cele przedmiotu:

Poznanie zasad komponowania i kształtowania ustrojów statycznie niewyznaczalnych w skali detalu, skali mebla i skali budowli, z różnorodnych materiałów. Opanowanie umiejętności ich twórczego stosowania w różnych funkcjach. Rozwijanie intuicji konstrukcyjnej.

Metody dydaktyczne:

wykłady - prezentacja podstaw teoretycznych, przykłady konstrukcji naturalnych, bionicznych,

historycznych i współczesnych,

ćwiczenia - rozwiązywanie zadań analityczno-projektowych.

Strona przedmiotu
AWN4091 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Wykład (zaliczenie) - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWN4023 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 30 godzin
Semestr zimowy 2009/10
Semestr letni 2009/10
 • Wykład (egzamin) - 15 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 30 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWN4069 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Pracownia specjalistyczna - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy, ćwiczenia

Wymagania wstępne:

Znajomość zasad kompozycji, anatomii człowieka i technik posługiwania się materiałami takim jak modelina i gips

Forma i warunki zaliczenia:

Przegląd prac – ocena realizacji tematu pod względem jakości formalnych i ideowych, rozmowa kwalifikacyjna

Założenia i cele przedmiotu:

Opanowanie i rozwinięcie umiejętności kształtowania, zasad proporcji, skali i wielkości

Metody dydaktyczne:

Korekty

Strona przedmiotu
AWN4098 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Ćwiczenia terenowe - 80 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Ćwiczenia terenowe - 80 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Praktyka - 80 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Praktyka - 96 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWN4002 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 45 godzin
Semestr letni 2009/10
 • Projekt - 45 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rodzaj przedmiotu: przedmiot kierunkowy, obowiązkowy, o treściach do wyboru

Wymagania wstępne:Projektowanie architektoniczne 1, Budownictwo ogólne 1, Instalacje budowlane

Forma i warunki zaliczenia:

Forma - projekt kursowy /wymagane rysunki graficzne i model / oraz projekty klauzurowe na zadany temat; warunki zaliczenia - ocena projektu kursowego wraz z oceną klauzur i przeglądów przejściowych.

Założenia i cele przedmiotu: Nauczanie zasad ergonomii, sztuki architektonicznej, praktycznego zastosowania sztuki

budowlanej i metodyki projektowania architektonicznego.

Metody dydaktyczne:analizy multimedialne typów i form budynków wielorodzinnych; ćwiczenia projektowe dotyczące poszczególnych elementów tematu projektu

Strona przedmiotu
AWN4007 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 45 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
AWN4009 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2008/09
 • Projekt - 45 godzin
Semestr letni 2010/11
 • Projekt - 45 godzin
Semestr letni 2012/13
 • Projekt - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)