Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie jakością usług turystycznych ZSU01481
Reguły punktacji przedmiotu

MIZ2A - Management, full-time, second-cycle
MIZDND - Zarządzanie, stacjonarne, drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MIZ2A
Management, full-time, second-cycle
MIZDND
Zarządzanie, stacjonarne, drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2013Z - ...)
3
(2013Z - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)