Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Городское строительство RU_B2S31110
Reguły punktacji przedmiotu

RUBDMKBI/PD - Budownictwo, stacjonarne, drugiego stopnia -specj. Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie/podwójne dyplomowanie w j. rosyjskim

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
RUBDMKBI/PD
Budownictwo, stacjonarne, drugiego stopnia -specj. Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie/podwójne dyplomowanie w j. rosyjskim
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2022Z - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)