Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Monitoring środowiska O55059
Reguły punktacji przedmiotu

OSMDN - Ochrona Środowiska, stacjonarne, pierwszego stopnia (Zam.Wydz.Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce)
OSMZN - Ochrona Środowiska, niestacjonarne,pierwszego stopnia (ZWZŚ w Hajnówce)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
OSMDN
Ochrona Środowiska, stacjonarne, pierwszego stopnia (Zam.Wydz.Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce)
OSMZN
Ochrona Środowiska, niestacjonarne,pierwszego stopnia (ZWZŚ w Hajnówce)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2008Z - ...)
3
(2008Z - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)