Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rola martwego drewna w lesie LWN1006
Reguły punktacji przedmiotu

LESPN2 - Leśnictwo, studia niestacjonarne, drugiego stopnia, profil praktyczny, 4 semestry
LESPN2S3 - Leśnictwo, studia niestacjonarne, drugiego stopnia, profil praktyczny, 3 semestry

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
LESPN2
Leśnictwo, studia niestacjonarne, drugiego stopnia, profil praktyczny, 4 semestry
LESPN2S3
Leśnictwo, studia niestacjonarne, drugiego stopnia, profil praktyczny, 3 semestry
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2019Z - ...)
3
(2019Z - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)