Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa - 3 miesiące LN7PrZA
Reguły punktacji przedmiotu

LESPN1 - Leśnictwo, studia niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
LESPN1
Leśnictwo, studia niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 12
(2020L - 2020L)
13
(2021Z - 2021Z)
12
(2022Z - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)