Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Marketing produktów leśnych LN5043AA
Reguły punktacji przedmiotu

LESPN1 - Leśnictwo, studia niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
LESPN1
Leśnictwo, studia niestacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2020Z - 2020Z)
2
(2021Z - ...)
Punkty za Przedmioty Obieralne
PPO
nie zdefiniowano 1
(2020Z - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)