Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i zarządzanie gospodarstwem leśnym L6041A
Reguły punktacji przedmiotu

LESOS1 - Leśnictwo, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
LESOS1
Leśnictwo, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 3
(2019L - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)