Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wejście na rynek pracy L5057AA
Reguły punktacji przedmiotu

LESOS1 - Leśnictwo, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki
LESPS1 - Leśnictwo, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
LESOS1
Leśnictwo, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki
LESPS1
Leśnictwo, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2019Z - ...)
1
(2020L - ...)
Punkty za Przedmioty Obieralne
PPO
nie zdefiniowano nie zdefiniowano 1
(2020L - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)