Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa - 1 miesiąc L4PrZA
Reguły punktacji przedmiotu

LESPS1 - Leśnictwo, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
LESPS1
Leśnictwo, studia stacjonarne, pierwszego stopnia, profil praktyczny
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2020L - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)