Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyczne systemy zarządzania KS06027
Reguły punktacji przedmiotu

ZAINPDN - zarządzanie i inżynieria produkcji, stacjonarne, pierwszego stopnia
ZAINPZN - zarządzanie i inżynieria produkcji, niestacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ZAINPDN
zarządzanie i inżynieria produkcji, stacjonarne, pierwszego stopnia
ZAINPZN
zarządzanie i inżynieria produkcji, niestacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2008L - 2011L)
4
(2012Z - 2013Z)
5
(2013L - 2019L)
4
(2020Z - ...)
5
(2008L - 2011L)
4
(2012Z - 2013Z)
5
(2013L - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)