Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot do wyboru: Żywność wygodna i funkcjonalna IR2302BB
Reguły punktacji przedmiotu

IRSiLM - Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna , stacjonarne , drugiego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
IRSiLM
Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna , stacjonarne , drugiego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 2
(2020L - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)