Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria procesowa IR1404
Reguły punktacji przedmiotu

IRS - Inżynieria Rolno-Spożywcza, studia stacjonarne, I stopnia
IRSiL - Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna , stacjonarne , pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
IRS
Inżynieria Rolno-Spożywcza, studia stacjonarne, I stopnia
IRSiL
Inżynieria Rolno-Spożywcza i Leśna , stacjonarne , pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2015L - ...)
5
(2015L - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)