Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Malarstwo 3 GRP3059
Reguły punktacji przedmiotu

ARG - Grafika, stacjonarne, pierwszego stopnia
GRAP - Grafika, stacjonarne, pierwszego stopnia
GRAP7 - Grafika, stacjonarne, pierwszego stopnia

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ARG
Grafika, stacjonarne, pierwszego stopnia
GRAP
Grafika, stacjonarne, pierwszego stopnia
GRAP7
Grafika, stacjonarne, pierwszego stopnia
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 5
(2018Z - ...)
5
(2018Z - ...)
5
(2018Z - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)