Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architectural design using the BIM model EN-B1S21017
Reguły punktacji przedmiotu

ENBUDDZ1 - Budownictwo, stacjonarne, pierwszego stopnia (język angielski)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ENBUDDZ1
Budownictwo, stacjonarne, pierwszego stopnia (język angielski)
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 4
(2019L - ...)
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)