Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski [MXBM2S0106] Semestr letni 2018/19
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski [MXBM2S0106]
Zajęcia: Semestr letni 2018/19 [2018L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 2
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Ocena
Prowadzący: Urszula Sochoń-Okruszko
Literatura:

1/ English for Meetings, Pearson Longman

2/ RURedE:? - skrypt Bramska, Sieńko

3/ Market Leader interm., Pearson Longman

4/ Business Partner B1+, Pearson

5/ Cambridge English for Job Hunting

6/ materiały autorskie wykładowcy, w tym oparte na źródłach internetowych

Zakres tematów:

TEMAT PREZENTACJI (W PARACH)

Effective teamwork, communication and good project management:

A successful / unsuccessful engineering project

- What? Where? How?

- people involved and organisation of work, steps/phases,

- final outcome, reasons for success / failure

Metody i kryteria oceniania:

40p Test : use of English; część leksykalna obejmuje też terminologię z prezentacji zasugerowaną przez studentów (ćwiczenie na ok. 10 pkt)

(nieuspraw. nieobecność na teście = 0 pkt)

20p Test : reading & listening comprehension

20p wypowiedź ustna: prezentacja multimedialna (opracowana i wygłoszona w parach)

15p projekt dydaktyczny i jego podsumowanie: praca w grupach/parach (np. wypowiedź pisemna, zadanie typu case study, problem-solving task, tłumaczenie, raport, etc.)

5p : 3p za aktywność na zajęciach + 1p za 100% frekwencję + 1p za 100% punktualność

Na ocenę pozytywną obowiązuje przystąpienie do WSZYSTKICH wymienionych wyżej form/zadań W WYZNACZONYCH TERMINACH oraz uzyskanie w sumie min. 51% zgodnie z powyższym systemem

- nieprzygotowanie, brak pracy domowej, brak materiałów/podręcznika = -1p

- nieprzystąpienie do ocenianego zadania/prezentacji, nieobecność w ew. wyznaczonym dodatkowym terminie = 0p

- nieobecności - Regulamin PB (ponad ⅕nb = 2.0); druga i trzecia nieobecność nieuspr. = - 2p za każdą (usprawiedliwienie najpóźniej na kolejnych zajęciach lub na najbliższych konsultacjach; przypadki losowe – niezwłoczny kontakt osobisty/mailowy z wykładowcą); dopuszczona 1 nieobecność bez usprawiedliwienia

- drugie i następne spóźnienia = -1p za każde

POPRAWA:

W przypadku uzyskania oceny negatywnej (łącznie < 51%) poprawa odbywa się na ostatnich lub przedostatnich zajęciach (niekiedy również na konsultacjach) w formie i zakresie określonych przez wykładowcę oraz podanych wcześniej studentowi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)