Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie turystyką

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: ZN06273
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie turystyką
Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania
Grupy: Przedmioty - zarządzanie niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 LUB 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

Wymagania wstępne:

Forma i warunki zaliczenia:

wykład: zaliczenie pisemne

ćwiczenia: projekt i kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z metodami zarządzania turystyką w układzie lokalnym.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja nad wybranymi zagadnieniamie:

Pełny opis:

Treści programowe:

Rozumienie przestrzeni turystycznej. Powiązania w układzie gospodarki turystycznej. Pojęcie, istota i proces zarządzania w turystyce. Zarządzanie w turystyce - aspekt przestrzenny i organizacyjny. Uwarunkowania rozwoju turystyki na szczeblu gminy. Cykl zarządzania w turystyce.

Polityka turystyczna – ujecie przestrzenne. Cele, narzędzia i pomioty polityki turystycznej. Planowanie i prognozowanie w turystyce. Strategia jako narzędzie zarządzania turystyką – znaczenie, element i typy strategi. Strategia jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Metodyka budowy strategii rozwoju turystyki w gminie. Strategiczne programy rozwoju. Zarządzanie strategią. Analiza wybranych przykładów strategii rozwoju turystyki.

Efekty kształcenia:

Student zna cele i umie stosować metody zarządzania turystyką na poziomie samorządów lokalnych

Literatura:

a) podstawowa:

K. Michałowski, Podstawy zarządzania turystyką (aspekt przestrzenny) WSE, Białystok 2008.

L. Pender, R. Sharpley (red.), Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa 2008

b) uzupełniająca:

R. Ziółkowski (red.), Praktyczne aspekty rozwoju turystyki i rekreacji na obszarach przyrodniczo cennych. PB, Białystok 2006.

K. Michałowski, R. Ziółkowski, Zarządzanie turystyką, Politechnika Białostocka, Białystok 2002.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 8 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Romuald Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Romuald Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Ziółkowski
Prowadzący grup: Romuald Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)