Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody komputerowe w analizie konstrukcji

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: X12194
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody komputerowe w analizie konstrukcji
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty- BUD niestacjonarne drugiego stopnia 1 rok 2 semestr
Przedmioty- BUD-KBI niestacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Znajomość treści przedmiotów - wytrzymałość materiałów, metody obliczeniowe, mechanika budowli

Forma i warunki zaliczenia:

Test końcowy z 60% poprawnych odpowiedzi.

Założenia i cele przedmiotu:

Zapoznanie z zaawansowanymi analizami konstrukcji z zastosowaniem procedur numerycznych.

Metody dydaktyczne:

Wykład, pracownia specjalistyczna

Pełny opis:

Treści programowe:

Podstawy matematyczne i modelowanie MES. Problemy dyskretyzacji. Związki matematycznych dla elementów w płaskich stanach naprężeń i odkształceń. Płytowe i powłokowe elementy skończone. Stopnie swobody i równania równowagi. Analiza problemów własnych wyboczenia i dynamiki. Stateczność i dynamika w analizie komputerowej konstrukcji. Równania ruchu a równania amplitud. Całkowanie równań ruchu. Algorytm MES dla zagadnień nieliniowych. Fizyczne i geometryczne cechy w nieliniowych zagadnieniach mechaniki. Globalny proces dyskretyzacji w zagadnieniach brzegowych, MES i metod różnicowych. Koncepcje alternatywnych metod dyskretyzacyjnych.

Efekty kształcenia:

Umiejętność rozumienia i stosowania zasad modelowania MES dla układów o dowolnej geometrii. Stosowanie i rozumienie algorytmów MES do rozwiązywania zaawansowanych zagadnień mechaniki konstrukcji. Świadome stosowanie metod obliczeniowych współcześnie wykorzystywanych w praktyce inżynierskiej.

Literatura:

a) podstawowa:

Zienkiewicz O.C.: Metoda elementów skończonych. Arkady, Warszawa 1972.

Szmelter J.: Metody komputerowe w mechanice. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.

Starosolski Z.: Wybrane zagadnienia komputerowego modelowania… Wydaw. Polit. Śląskiej, Gliwice 2003.

b) uzupełniająca:

Cichoń Cz. i inni: Metody komputerowe w liniowej mechanice konstrukcji. Wydaw. Polit. Krak., Kraków 2003.

Rusiński E. i inni: Zaawansowana metoda elementów ... Oficyna Wydaw. Polit. Wrocł., Wrocław 2000.

Kączkowski Z.: Płyty. Obliczenia statyczne. Arkady, Warszawa 2000.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Szeląg
Prowadzący grup: Romuald Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Szeląg
Prowadzący grup: Romuald Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Romuald Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Romuald Szeląg
Prowadzący grup: Romuald Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 20 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Romuald Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2007/08" (zakończony)

Okres: 2008-02-25 - 2008-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 20 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 73 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Romuald Szeląg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)