Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat obieralny - angielski Energy Issues in Poland

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: SJO-LO-ENG-EIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat obieralny - angielski Energy Issues in Poland
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://pb.edu.pl/sjo/dla-studenta/lektoraty-obieralne/energy-issues-in-poland/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena
Skrócony opis:

Polska przeżywa rewolucję energetyczną.

Pełny opis:

Polska przeżywa rewolucję energetyczną. Od wprowadzenia samochodów elektrycznych po plany budowy elektrowni atomowych, wszystko w sposobie pozyskiwania, produkcji i konsumpcji energii w Polsce ulega zmianie. W ramach tego kursu będziemy zajmować się różnymi źródłami energii, jakie mamy w naszym kraju, od węgla, przez energię słoneczną po wiatr. Porozmawiamy też o przyszłości zrównoważonej produkcji i konsumpcji energii w Polsce i na świecie. Zastanowimy się również nad rolą regulacji prawnych w kształtowaniu polityki energetycznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)