Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektorat obieralny - angielski Academic Writing in English

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: SJO-LO-ENG-AWiE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektorat obieralny - angielski Academic Writing in English
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://pb.edu.pl/sjo/dla-studenta/lektoraty-obieralne/academic-writing-in-english/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena
Skrócony opis:

Umiejętność napisania spójnego i poprawnego językowo tekstu akademickiego jest niezbędna dla każdego, kto zamierza studiować w języku angielskim.

Pełny opis:

Umiejętność napisania spójnego i poprawnego językowo tekstu akademickiego jest niezbędna dla każdego, kto zamierza studiować w języku angielskim na PB lub na uczelni partnerskiej (np. podczas wymiany w ramach programu Erasmus+), lub po prostu chce nauczyć się lepiej wyrażać swoje myśli w formie pisemnej.

Na zajęciach dowiesz się, m.in. jakie są cechy stylu akademickiego, dlaczego, by lepiej pisać, należy więcej czytać i jak zredagować tekst (nie tylko o charakterze akademickim), który będzie clear, readable and accurate. Sprawdzisz swoją wiedzę i umiejętności tworząc różne krótkie formy pisemne, np. abstrakt.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)