Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca dyplomowa inżynierska

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: N07349
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa inżynierska
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BUD niestacjonarne pierwszego stopnia 4 rok 7 semestr -ścieżka budownictwo pasywne
Przedmioty - BUD niestacjonarne pierwszego stopnia 4 rok 7 semestr -ścieżka konstrukcje budowlane
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Mirosław Broniewicz, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Marcin Gryniewicz, Irena Ickiewicz, Walery Jezierski, Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Edwin Koźniewski, Małgorzata Lelusz, Marek Motylewicz, Ewa Ołdakowska, Edyta Pawluczuk, Andrzej Plewa, Jakub Popławski, Krystyna Rauba, Beata Sadowska, Barbara Sadowska-Buraczewska, Robert Stachniewicz, Natalia Stankiewicz, Romuald Szeląg, Adam Święcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Irena Ickiewicz, Walery Jezierski, Ireneusz Ligocki, Wiesław Sarosiek, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Irena Ickiewicz, Edwin Koźniewski, Julita Krassowska, Małgorzata Lelusz, Czesław Miedziałowski, Marek Motylewicz, Edyta Pawluczuk, Jakub Popławski, Krystyna Rauba, Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Natalia Stankiewicz, Adam Święcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Irena Ickiewicz, Janusz Krentowski, Marek Motylewicz, Jerzy Obolewicz, Wiesław Sarosiek, Adam Święcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Mirosław Broniewicz, Iwona Chmielewska, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Marcin Gryniewicz, Irena Ickiewicz, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Marta Kosior-Kazberuk, Janusz Krentowski, Małgorzata Lelusz, Czesław Miedziałowski, Ewa Ołdakowska, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Zenon Szypcio, Adam Święcicki, Aleksander Wawrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Baszeń, Tadeusz Chyży, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Walery Jezierski, Janusz Krentowski, Ireneusz Ligocki, Jarosław Malesza, Czesław Miedziałowski, Jerzy Obolewicz, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Zenon Szypcio, Adam Święcicki, Aleksander Wawrusiewicz, Katarzyna Zabielska-Adamska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Robert Grygo, Irena Ickiewicz, Edwin Koźniewski, Dorota Małaszkiewicz, Marek Motylewicz, Ewa Ołdakowska, Marcin Orłowski, Krystyna Rauba, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek, Zenon Szypcio, Adam Święcicki, Aleksander Wawrusiewicz, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Michał Baszeń, Mirosław Broniewicz, Robert Grygo, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Walery Jezierski, Edwin Koźniewski, Ireneusz Ligocki, Czesław Miedziałowski, Jerzy Obolewicz, Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Zenon Szypcio, Adam Święcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Mariusz Gnatowski, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Walery Jezierski, Edwin Koźniewski, Ireneusz Ligocki, Dorota Małaszkiewicz, Czesław Miedziałowski, Jerzy Obolewicz, Beata Sadowska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Zenon Szypcio, Adam Święcicki, Aleksander Wawrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Robert Grygo, Irena Ickiewicz, Edwin Koźniewski, Janusz Krentowski, Małgorzata Lelusz, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Robert Grygo, Irena Ickiewicz, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Walery Jezierski, Edwin Koźniewski, Janusz Krentowski, Czesław Miedziałowski, Jerzy Obolewicz, Beata Sadowska, Barbara Sadowska-Buraczewska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Backiel-Brzozowska
Prowadzący grup: Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Irena Ickiewicz, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Mikołaj Malesza, Jerzy Obolewicz, Krystyna Rauba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Backiel-Brzozowska
Prowadzący grup: Piotr Bołtryk, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Małgorzata Glinicka, Irena Ickiewicz, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Marta Kosior-Kazberuk, Edwin Koźniewski, Małgorzata Lelusz, Ireneusz Ligocki, Mikołaj Malesza, Dorota Małaszkiewicz, Jerzy Obolewicz, Edyta Pawluczuk, Jolanta Prusiel, Krystyna Rauba, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Beata Sadowska, Barbara Sadowska-Buraczewska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Zenon Szypcio, Adam Święcicki, Aleksander Wawrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)