Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: LN7062
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obieralny

Wymagania wstępne:brak

Forma i warunki zaliczenia:test

Założenia i cele przedmiotu:ćwiczenia mają za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi aktami i instytucjami chroniącymi własność intelektualną: źródłami krajowymi,ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi oraz prawem Unii Europejskiej.Celem wykładów jest przedstawienie pojęć i zagadnień z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej popartych przykładami praktyki sądowej.

Metody dydaktyczne:ćwiczenia w formie wykładu

Pełny opis:

Treści programowe:pojęcie prawa własności intelektualnej i jego miejsca w systemie prawnym,rys historyczny tworzenia się prawa własności i źródła prawa,przedmiot i podmiot prawa autorskiego,rodzaje utworów,autorskie prawa majątkowe i osobiste,dozwolony użytek publiczny,organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi,plagiat,ochrona praw autorskich oraz cywilna i karna odpowiedzialność z tytułu ich naruszania,utwory audiowizualne,programy komputerowe jako przedmiot ochrony,prawa autorskie i pokrewne w Internecie,ochrona wizerunku i adresata korespondencji,ochrona baz danych,prawo własności przemysłowej:prawo patentowe,prawo znaków towarowych,prawo wzorów przemysłowych,oznaczenia geograficzne,wzory użytkowe,topografie układów scalonych

Efekty kształcenia:student powinien uzyskać wiedzę

teoretyczną na temat prawa własności intelektualnej,umieć rozróżniać poszczególne prawa i znać instytucje je chroniące.

Literatura:

a) podstawowa:

1.Mariusz Załucki(red.),Prawo własności intelektualnej,Repetytorium,Difin,Warszawa 2010,

2.Joanna Sieńczyło-Chlabicz(red.),Prawo własności intelektualnej,Lexis Nexis,Warszawa 2011

b) uzupełniająca:

1.Szymanek T.,Prawo własności przemysłowej.Podręcznik akademicki,Warszawa 2008,

2.Szewc A.(red),Leksykon własności przemysłowej i intelektualnej,Kraków 2003,

3.Hetman J.,Podstawy prawa własności intelektualnej,Warszawa 2008

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik, Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Jalinik
Prowadzący grup: Mikołaj Jalinik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Pirożnikow
Prowadzący grup: Ewa Pirożnikow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Pietrzak-Zawadka
Prowadzący grup: Joanna Pietrzak-Zawadka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Sołtys
Prowadzący grup: Marzanna Sołtys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 54 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Sołtys
Prowadzący grup: Marzanna Sołtys
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)