Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarka łowiecka

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: LN3028
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka łowiecka
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:Rodzaj przedmiotu:

Gospodarka Łowiecka

Wymagania wstępne:

Znajomość zoologii i ekologii zwierzat

Forma i warunki zaliczenia:

Wykłady - egzamin; Ćwiczenia - zaliczenie z oceną (test)

Założenia i cele przedmiotu:

zapoznanie z podstawami przyrodniczymi, ekonomicznymi i kulturowymi gospodarowania populacjami dzikich zwierzat.

Metody dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia kameralne.

Pełny opis:

Treści programowe:

Historia i współczesność łowiectwa.

Struktury i procesy w populacjach dzikich zwierzat, interakcje międzygatunkowe.

Środowisko życia zwierząt.

Sterowanie dynamiką liczebności, urządzanie łowisk, hodowla i ochrona zwierzyny.

Szkody łowieckie w lasach i uprawach rolnych - zapobieganie, szacowanie i rekompensowanie.

Organizacja polowań i użytkowanie zwierzyny, ustawodawstwo łowieckie.

Ekonomika gospodarki łowieckiej.

Etyka mysliwska, łowiectwo w kulturze i sztuce.

Kynologia łowiecka i sokolnictwo.

Efekty kształcenia: znajomość procesów gospodarowania populacjami dzikich zwierząt i mozliwości koegzystencji z cywilizacją człowieka. Szacunek wobec przyrody i jej elementów składowych.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Okarma H. Tomek A. 2008 Łowiectwo. Podrecznik. Wyd. I Kraków.

2. Fritz N. 2007. Łowiectwo. Podręcznik. Wyd.2. Galaktyka, Warszawa.

3. Stec R. 2002. Łowiectwo w prawie polskim i europejskim. Wyd. C.K. Muller.

4. Dzięciołowski R. 2003. Gospodarka łowiecka u progu XXI wieku. Wyd. Łowiec Polski, Warszawa.

b) uzupełniająca:

1. Kruk K.2003.Leksykon myśliwski od A do Z. Wyd. Muza Warszawa.

2. Dzięciołowski R. i inni 2003. Poradnik zagospodarowania łowisk polnych i gospodarowanie podstawowymi gatunkami zwierzyny drobnej. Wyd. Łowiec Polski, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Raczyński
Prowadzący grup: Jan Raczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Juszko
Prowadzący grup: Sebastian Juszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Juszko
Prowadzący grup: Sebastian Juszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Juszko
Prowadzący grup: Sebastian Juszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Juszko
Prowadzący grup: Sebastian Juszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Cierech
Prowadzący grup: Robert Cierech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Cierech
Prowadzący grup: Robert Cierech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Cierech
Prowadzący grup: Robert Cierech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Cierech
Prowadzący grup: Robert Cierech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Robert Cierech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)