Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Entomologia leśna 1

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: LN3024
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Entomologia leśna 1
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES niestacjonarne I-ego stopnia 2 rok 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu biologii ogólnej (poziom szkoły średniej); umiejętność rozpoznawania gatunków drzew i krzewów leśnych; zaliczenie przedmiotu botanika leśna.

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną po każdym semestrze (wiadomości teoretyczne 40%, rozpoznawanie owadów i żerowisk 30%, oddanie zbioru owadów i żerowisk 10%, aktywność na zajęciach i prowadzenie zeszytu – po 10%;

egzamin końcowy z całości wiedzy programowej (wykłady i ćwiczenia).

Założenia i cele przedmiotu: Uzyskanie wiedzy dotyczącej podstaw morfologii, anatomii, bionomii owadów; umiejętność rozpoznawania najważniejszych owadów leśnych oraz powodowanych przez nie uszkodzeń drzew; poznanie wybranych metod prognozowania pojawu i zwalczania szkodników. Poznanie roli owadów w ekosystemach leśnych oraz podstaw ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem.

Metody dydaktyczne: wykłady, zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe, przygotowanie zbioru owadów.

Pełny opis:

Treści programowe: Rys historyczny entomologii. Charakterystyka owadów; rozwój embrionalny i postembrionalny; wpływ czynników środowiska na ich rozwój i rozmnażanie. Owady w biocenozie lasu. Patogeny owadów i entomofagi. Zarys systematyki. Charakterystyka wybranych rzędów, rodzin i gatunków występujących w lesie. Szkodniki pączków, nasion i szyszek. Owady drzewostanów sosnowych, świerkowych i innych. Ochrona drewna. Introdukcje obcych gatunków owadów i możliwości ich aklimatyzacji w Polsce. Dynamika oraz metody regulacji liczebności owadów. Rola owadów w ekosystemach leśnych. Ochrona zagrożonych gatunków.

Efekty kształcenia: Uzyskanie wiedzy dotyczącej podstaw morfologii, anatomii, bionomii owadów; umiejętność rozpoznawania najważniejszych owadów leśnych oraz powodowanych uszkodzeń drzew; poznanie wybranych metod prognozowania pojawu i zwalczania szkodników. Poznanie roli owadów w ekosystemach leśnych oraz podstaw ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem.

Literatura:

a) podstawowa:

Dominik J., Starzyk J. R. 1998: Atlas owadów uszkadzających drewno. Multico, Warszawa, 526 pp.

Dominik J., Starzyk J. R. 2004: Owady uszkadzające drewno. PWRiL, Warszawa, 552 pp. + 200 fot.

Kolk A., Starzyk J. R. 1996: Atlas szkodliwych owadów leśnych. Multico, Warszawa, 705 pp.

Szujecki A. 1995: Entomologia leśna. Wyd. SGGW, Warszawa, tom 1 – 389 pp. + 20 tablic, tom 2 – 408 pp. + 35 tablic.

b) uzupełniająca:

Szujecki A. 1980: Ekologia owadów leśnych. PWN, Warszawa, 604 pp.

Gutowski J.M., Bobiec A., Pawlaczyk P., Zub K. 2004. Drugie życie drzewa. WWF Polska, Warszawa-Hajnówka – 245 pp.

Jura Cz. 1986. Bezkręgowce. Wyd. III. PWN, Warszawa – 602 pp.

Kozłowski M. W. 2008. Owady Polski. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 360 pp.

Kozłowski M. W. 2009. Owady Polski. Chrząszcze. Multico Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 336 pp.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Małmyszko
Prowadzący grup: Michał Małmyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Małmyszko, Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Michał Małmyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Małmyszko
Prowadzący grup: Michał Małmyszko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Czwienczek
Prowadzący grup: Ewelina Czwienczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Czwienczek
Prowadzący grup: Ewelina Czwienczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Gutowski
Prowadzący grup: Jerzy Gutowski, Michał Sawoniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Gutowski
Prowadzący grup: Jerzy Gutowski, Michał Sawoniewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Gutowski
Prowadzący grup: Jerzy Gutowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Gutowski
Prowadzący grup: Jerzy Gutowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 10 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Gutowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)