Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe 2

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: L7052
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe 2
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES stacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Poznanie przez studenta: właściwej struktury pracy dyplomowej, zasad przygotowania (pozyskiwania), wykorzystywania i przedstawienia bibliografii, metodyki pisania pracy dyplomowej, postępowania przy przygotowaniu i prowadzeniu prezentacji związanych tematem pracy dyplomowej, zasad postępowania w przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w PB.

Pełny opis:

Podstawowe reguły związane ze strukturą i metodologią pisania prac dyplomowych. Opracowanie wprezentacji zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Zamiejscowym Wydziale Leśnym. Porady praktyczne związane z przygotowaniem pracy dyplomowej (jak zacząć, metody poszukiwania materiałów i danych literaturowych, korzystanie z baz danych on-line, archiwizacja danych literaturowych. Omówienie najczęściej spotykanych błędów popełnianych przez dyplomantów podczas pisania pracy i prowadzenia prezentacji. Przedstawienie szczegółowej metodyki prowadzenia prezentacji. Plagiaty - problemy i konsekwencje z nimi związane. Wzajemne ocenianie przez studentów przygotowanych prezentacji.

Literatura:

1. Rzeźnik Cz.: Wprowadzenie do metodyki prac magisterskich i projektów w technice rolniczej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, 2005

2. Zenderowski R.: Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa, 2009.

3. Rawa T.: Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, Olsztyn, 1999.

4. Wytyczne pisania pracy dyplomowej na Zamiejscowym Wydziale Leśnym Politechniki Białostockiej, http://www.zwl.pb.edu.pl/prace-dyplomowe.html

5. Opoka E.: Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2001.

6. Pabian A. Pisanie i redagowanie prac dyplomowych. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 1997.

7. Weiner J.: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. PWN, Warszawa, 2000.

Efekty uczenia się:

Podstawą zaliczenia seminarium jest przygotowanie i wygłoszenia dwóch prezentacji dotyczących tematu pracy dyplomowej. Pierwsza prezentacja dotyczy charakterystyki ogólnej i przeglądu literatury na temat problemu poruszanego w pracy dyplomowej. Druga prezentacja dotyczy metodyki badawczej i analizy uzyskanych wyników. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na ocenę jest aktywność studenta na zajęciach związana z udziałem w dyskusji na przedstawiane prezentacje.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ndst (2) - student nie opracował i nie przedstawił żadnej prezentacji

Ocena dost (3) - student przedstawił prezentacje i osiągnął efekty kształcenia ształcenia w stopniu dostatecznym

Ocena 3,5- student przedstawił prezentacje i osiągnął efekty kształcenia w stopniu dostatecznym plus

Ocena 4 - student student przedstawił prezentacje i osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym

Ocena 4,5 - student przedstawił prezentacje i osiągnął efekty kształcenia w stopniu dobrym plus

Ocena 5 - student przedstawił prezentacje i osiągnął efekty kształcenia w stopniu bardzo dobrym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Walerij Isidorow
Prowadzący grup: Walerij Isidorow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena
Skrócony opis:

Poznanie przez studenta: właściwej struktury pracy dyplomowej, zasad przygotowania (pozyskiwania), wykorzystywania i przedstawienia bibliografii, metodyki pisania pracy dyplomowej, postępowania przy przygotowaniu i prowadzeniu prezentacji związanych tematem pracy dyplomowej, zasad postępowania w przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w PB.

Pełny opis:

Podstawowe reguły związane ze strukturą i metodologią pisania prac dyplomowych. Opracowanie wprezentacji zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Zamiejscowym Wydziale Leśnym. Porady praktyczne związane z przygotowaniem pracy dyplomowej (jak zacząć, metody poszukiwania materiałów i danych literaturowych, korzystanie z baz danych on-line, archiwizacja danych literaturowych. Omówienie najczęściej spotykanych błędów popełnianych przez dyplomantów podczas pisania pracy i prowadzenia prezentacji. Przedstawienie szczegółowej metodyki prowadzenia prezentacji. Plagiaty - problemy i konsekwencje z nimi związane. Wzajemne ocenianie przez studentów przygotowanych prezentacji.

Literatura:

1. Rzeźnik Cz.: Wprowadzenie do metodyki prac magisterskich i projektów w technice rolniczej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, 2005

2. Zenderowski R.: Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa, 2009.

3. Rawa T.: Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, Olsztyn, 1999.

4. Wytyczne pisania pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, http://www.wm.pb.edu.pl/prace-dyplomowe.html

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Walerij Isidorow, Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Walerij Isidorow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena
Skrócony opis:

Poznanie przez studenta: właściwej struktury pracy dyplomowej, zasad przygotowania (pozyskiwania), wykorzystywania i przedstawienia bibliografii, metodyki pisania pracy dyplomowej, postępowania przy przygotowaniu i prowadzeniu prezentacji związanych tematem pracy dyplomowej, zasad postępowania w przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w PB.

Pełny opis:

Podstawowe reguły związane ze strukturą i metodologią pisania prac dyplomowych. Opracowanie wprezentacji zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Zamiejscowym Wydziale Leśnym. Porady praktyczne związane z przygotowaniem pracy dyplomowej (jak zacząć, metody poszukiwania materiałów i danych literaturowych, korzystanie z baz danych on-line, archiwizacja danych literaturowych. Omówienie najczęściej spotykanych błędów popełnianych przez dyplomantów podczas pisania pracy i prowadzenia prezentacji. Przedstawienie szczegółowej metodyki prowadzenia prezentacji. Plagiaty - problemy i konsekwencje z nimi związane. Wzajemne ocenianie przez studentów przygotowanych prezentacji.

Literatura:

1. Rzeźnik Cz.: Wprowadzenie do metodyki prac magisterskich i projektów w technice rolniczej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, 2005

2. Zenderowski R.: Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa, 2009.

3. Rawa T.: Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, Olsztyn, 1999.

4. Wytyczne pisania pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, http://www.wm.pb.edu.pl/prace-dyplomowe.html

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Walerij Isidorow
Prowadzący grup: Walerij Isidorow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena
Skrócony opis:

Poznanie przez studenta: właściwej struktury pracy dyplomowej, zasad przygotowania (pozyskiwania), wykorzystywania i przedstawienia bibliografii, metodyki pisania pracy dyplomowej, postępowania przy przygotowaniu i prowadzeniu prezentacji związanych tematem pracy dyplomowej, zasad postępowania w przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w PB.

Pełny opis:

Podstawowe reguły związane ze strukturą i metodologią pisania prac dyplomowych. Opracowanie wprezentacji zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Zamiejscowym Wydziale Leśnym. Porady praktyczne związane z przygotowaniem pracy dyplomowej (jak zacząć, metody poszukiwania materiałów i danych literaturowych, korzystanie z baz danych on-line, archiwizacja danych literaturowych. Omówienie najczęściej spotykanych błędów popełnianych przez dyplomantów podczas pisania pracy i prowadzenia prezentacji. Przedstawienie szczegółowej metodyki prowadzenia prezentacji. Plagiaty - problemy i konsekwencje z nimi związane. Wzajemne ocenianie przez studentów przygotowanych prezentacji.

Literatura:

1. Rzeźnik Cz.: Wprowadzenie do metodyki prac magisterskich i projektów w technice rolniczej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, 2005

2. Zenderowski R.: Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa, 2009.

3. Rawa T.: Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, Olsztyn, 1999.

4. Wytyczne pisania pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, http://www.wm.pb.edu.pl/prace-dyplomowe.html

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Walerij Isidorow
Prowadzący grup: Walerij Isidorow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena
Skrócony opis:

Poznanie przez studenta: właściwej struktury pracy dyplomowej, zasad przygotowania (pozyskiwania), wykorzystywania i przedstawienia bibliografii, metodyki pisania pracy dyplomowej, postępowania przy przygotowaniu i prowadzeniu prezentacji związanych tematem pracy dyplomowej, zasad postępowania w przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w PB.

Pełny opis:

Podstawowe reguły związane ze strukturą i metodologią pisania prac dyplomowych. Opracowanie wprezentacji zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Zamiejscowym Wydziale Leśnym. Porady praktyczne związane z przygotowaniem pracy dyplomowej (jak zacząć, metody poszukiwania materiałów i danych literaturowych, korzystanie z baz danych on-line, archiwizacja danych literaturowych. Omówienie najczęściej spotykanych błędów popełnianych przez dyplomantów podczas pisania pracy i prowadzenia prezentacji. Przedstawienie szczegółowej metodyki prowadzenia prezentacji. Plagiaty - problemy i konsekwencje z nimi związane. Wzajemne ocenianie przez studentów przygotowanych prezentacji.

Literatura:

1. Rzeźnik Cz.: Wprowadzenie do metodyki prac magisterskich i projektów w technice rolniczej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, 2005

2. Zenderowski R.: Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa, 2009.

3. Rawa T.: Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, Olsztyn, 1999.

4. Wytyczne pisania pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, http://www.wm.pb.edu.pl/prace-dyplomowe.html

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Walerij Isidorow
Prowadzący grup: Walerij Isidorow, Rafał Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena
Skrócony opis:

Poznanie przez studenta: właściwej struktury pracy dyplomowej, zasad przygotowania (pozyskiwania), wykorzystywania i przedstawienia bibliografii, metodyki pisania pracy dyplomowej, postępowania przy przygotowaniu i prowadzeniu prezentacji związanych tematem pracy dyplomowej, zasad postępowania w przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w PB.

Pełny opis:

Podstawowe reguły związane ze strukturą i metodologią pisania prac dyplomowych. Opracowanie wprezentacji zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Zamiejscowym Wydziale Leśnym. Porady praktyczne związane z przygotowaniem pracy dyplomowej (jak zacząć, metody poszukiwania materiałów i danych literaturowych, korzystanie z baz danych on-line, archiwizacja danych literaturowych. Omówienie najczęściej spotykanych błędów popełnianych przez dyplomantów podczas pisania pracy i prowadzenia prezentacji. Przedstawienie szczegółowej metodyki prowadzenia prezentacji. Plagiaty - problemy i konsekwencje z nimi związane. Wzajemne ocenianie przez studentów przygotowanych prezentacji.

Literatura:

1. Rzeźnik Cz.: Wprowadzenie do metodyki prac magisterskich i projektów w technice rolniczej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, 2005

2. Zenderowski R.: Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa, 2009.

3. Rawa T.: Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, Olsztyn, 1999.

4. Wytyczne pisania pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, http://www.wm.pb.edu.pl/prace-dyplomowe.html

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Bakier
Prowadzący grup: Sławomir Bakier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena
Skrócony opis:

Poznanie przez studenta: właściwej struktury pracy dyplomowej, zasad przygotowania (pozyskiwania), wykorzystywania i przedstawienia bibliografii, metodyki pisania pracy dyplomowej, postępowania przy przygotowaniu i prowadzeniu prezentacji związanych tematem pracy dyplomowej, zasad postępowania w przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w PB.

Pełny opis:

Podstawowe reguły związane ze strukturą i metodologią pisania prac dyplomowych. Opracowanie wprezentacji zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Zamiejscowym Wydziale Leśnym. Porady praktyczne związane z przygotowaniem pracy dyplomowej (jak zacząć, metody poszukiwania materiałów i danych literaturowych, korzystanie z baz danych on-line, archiwizacja danych literaturowych. Omówienie najczęściej spotykanych błędów popełnianych przez dyplomantów podczas pisania pracy i prowadzenia prezentacji. Przedstawienie szczegółowej metodyki prowadzenia prezentacji. Plagiaty - problemy i konsekwencje z nimi związane. Wzajemne ocenianie przez studentów przygotowanych prezentacji.

Literatura:

1. Rzeźnik Cz.: Wprowadzenie do metodyki prac magisterskich i projektów w technice rolniczej. Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, Poznań, 2005

2. Zenderowski R.: Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa, 2009.

3. Rawa T.: Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie, Olsztyn, 1999.

4. Wytyczne pisania pracy dyplomowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, http://www.wm.pb.edu.pl/prace-dyplomowe.html

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Bakier
Prowadzący grup: Sławomir Bakier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Malzahn
Prowadzący grup: Elżbieta Malzahn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)