Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System finansowy i informatyczny LP (SILP)

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: L7042
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System finansowy i informatyczny LP (SILP)
Jednostka: Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Grupy: Przedmioty - LES stacjonarne I-ego stopnia 4 rok 7 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

Wymagania wstępne: System informacji przestrzennej

Forma i warunki zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe

Założenia i cele przedmiotu:

Przyswojenie wiedzy o strukturze systemu informatycznego Lasów Państwowych, opanowanie podstawowych umiejętności korzystania z SILP w zakresie podsystemu LAS.

Metody dydaktyczne: wykład, ćwiczenia przy wykorzystaniu zdalnego dostępu do centralnej bazy szkoleniowej Lasów Państwowych

Pełny opis:

Treści programowe:

System Informatyczny Lasów Państwowych (SILP) :

rys historyczny,struktura SILP,zawartość merytoryczna poszczególnych modułów SILP - Planowanie, Gospodarka leśna, Gospodarka towarowa,Płace - Kadry, Finanse i księgowość, Infrastruktura, Acer. Aplikacje mobilne współpracujące z SILP (Leśnik, Brakarz, Notatnik). CSP - Centralny System Planów - etapy tworzenia planu finasowo-gospodarczego Lasów Państwowych. Wykorzystanie SILP w pracach urządzeniowych i redagowaniu map numerycznych.

Efekty kształcenia:

Literatura:

a) podstawowa: 1. Instrukcje użytkownika SILP, http://www.zilp.pl/z/test01/dzialalnosc/zasoby_silp/instr_uzyt

2. Stan informatyki w Lasach Państwowych, J.Zieliński,zawarte w: M.Goliński,J.K.Grabara, J.S.Nowak(red)Informatyka i efektywnosc systemów - wyd.Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005

3. Strategia informatyzacji Lasów Państwowych w ujęciu historycznym,J.Zieliński, zawarte w:J.Oleński,Z.Olejniczak, J.S. Nowak (red.) – Informatyka. Strategie i zarządzanie wiedzą, Wyd. PTI, Katowice 2005

4. System informacji przestrzennej w Lasach Państwowych. Podręcznik użytkownika leśnej mapy numerycznej (2000), Bogucki Wydawnictwo Naukowe s.c., Warszawa

b) uzupełniająca: Instrukcja urządzania lasu (2003), Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Frekwencja,pisemne zaliczenie wykładów, zaliczenie ćwiczeń w formie praktycznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Masalski
Prowadzący grup: Eugeniusz Masalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Masalski, Małgorzata Rauba
Prowadzący grup: Eugeniusz Masalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Masalski
Prowadzący grup: Eugeniusz Masalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Masalski
Prowadzący grup: Eugeniusz Masalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Masalski
Prowadzący grup: Eugeniusz Masalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Masalski
Prowadzący grup: Eugeniusz Masalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Masalski
Prowadzący grup: Eugeniusz Masalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Wróbel
Prowadzący grup: Stanisław Wróbel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)