Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inżynieria ruchu drogowego z elementami ochrony środowiska

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: L22318
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inżynieria ruchu drogowego z elementami ochrony środowiska
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Wymagania:

Podstawy inżynierii ruchu drogowego B27308

Skrócony opis:

Ruch drogowy - badania, modelowanie i prognozowanie. Rozkład ruchu na sieć transportową. Przepustowość dróg i ulic. Zasady kształtowania miejskich układów komunikacyjnych. Metody uspokojenia ruchu na terenach zurbanizowanych. Sygnalizacja świetlna jako sposób organizacji ruchu na skrzyżowaniach. Ocena przepustowości i warunków ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Przepustowość skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej i rond. Inteligrntne systemy transportowe. Zarządzanie ruchem na obszarze miast. Bezpieczeństwo ruchu drogowego i mierniki oceny brd. Problemy ochrony środowiska w projektowaniu i budowie dróg.

Pełny opis:

Wykład

Badania, pomiary i analizy ruchu drogowego. Prognozowanie ruchu drogowego. Modelowanie rozkładu ruchu na sieć transportową.

Przepustowość dróg na odcinkach międzywęzłowych. Sygnalizacja świetlna jako sposób organizacji ruchu na skrzyżowaniach. Ocena przepustowości i warunków ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Ogólne zasady sprawdzania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej i rond. Zarządzanie ruchem. Inteligentne systemy transportowe. Zasady kształtowania miejskich układów komunikacyjnych. Uspokojenie ruchu. Problemy parkowania. Komunikacja zbiorowa. Ruch pieszy i rowerowy. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Mierniki oceny brd. Analizy ruchu w aspekcie opracowań środowiskowych. Obszary Natura 2000 a budownictwo drogowe. Hałas w otoczeniu tras drogowych - możliwości ograniczenia jego poziomu. Obiekty inżynierskie w ciągu tras drogowych związane z ochroną środowiska. Proekologiczne rozwiązania w zakresie konstrukcji nawierzchni drogowych.

Ćwiczenia projektowe

Badania, pomiary, analizy, prognozowanie i modelowanie rozkładu ruchu. Ocena odcinka ulicy z punktu widzenia parkowania, komunikacji zbiorowej, ruchu pieszego i rowerowego oraz bezpieczeństwa ruchu. Przepustowość odcinka drogi. Sprawdzenie przepustowości skrzyżowania z sygnalizacją świetlną wraz z oceną warunków ruchu.

Literatura:

1. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu drogowego. WKiŁ. Warszawa 2008

2. Krystek R.+zesp.: Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Tom I, II i III. WKiŁ.Warszawa 2009-2010

3. Roz. Min. Infrast. z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczeg. warunków tech. dla znaków..+Zał. 1, 2, 3 i 4

4. Szczuraszek T.+zesp.: Bezpieczeństwo ruchu miejskiego. WKiŁ. Warszawa 2005

5. Metoda obliczania przepustowości rond. Instrukcja obliczania. GDDKiA, Warszawa 2004

6. Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. GDDKiA, Warszawa 2004

7. Roz. Min. Tran. i Gosp. Morsk. z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych ….(Dz.U. nr 43/1999)

8. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. nr 62, poz. 627 z późn. zmianami.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin 2-częściowy: I część opisowo-analityczna, II część - testowa.

Zdobycie w każdej z części min. 51% możliwych do zdobycia punktów. Ocena końcowa zgodna z kryterium:

0-50% - 2,0

51-60% - 3,0

61-70% - 3,5

71-80% - 4,0

81-90% - 4,5

91-100% - 5,0

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 45 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Gardziejczyk, Robert Ziółkowski
Prowadzący grup: Władysław Gardziejczyk, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)