Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Skrzyżowania i węzły drogowe

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus


Kod przedmiotu: L22163
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Skrzyżowania i węzły drogowe
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Wykład

Kryteria stosowania skrzyżowań. Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane - kształtowanie geometrii. Ronda. Przepustowość skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej i przepustowość rond. Węzły drogowe - klasyfikacja i charakterystyka elementów. Geometryczne kształtowanie elementów węzła. Przepustowość węzłów.

Ćwiczenie projektowe

Opracowanie geometrycznego ukształtowania skrzyżowania skanalizowanego i ronda w oparciu o natężenie i strukturę kierunkową ruchu wraz ze sprawdzeniem przepustowości.

Projekt koncepcyjny węzła typu WA lub WB

Pełny opis:

Wykłady

Zasady kształtowania i kryteria stosowania skrzyżowań drogowych - 2h

Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane - 4h

Ronda - kształtowanie ich geometrii - 2h

Obliczanie przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej - 4h

Obliczanie przepustowości rond - 2h

Klasyfikacja węzłów i charakterystyka poszczególnych grup węzłów - 4h

Zasady geometrycznego kształtowania elementów węzów - 6h

Oznakowanie skrzyżowań i węzłów - 2h

Bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniach i węzłach - 2h

Komputerowe wspomaganie projektowania skrzyżowań i węzłów - 2h

Projekt:

Projekt koncepcyjny skrzyżowania skanalizowanego wraz ze sprawdzeniem ich przepustowości - 8h:

- geometryczne opracowanie skrzyżowania

- sprawdzenie przepustowości skrzyżowania

Projekt koncepcyjny ronda wraz ze sprawdzeniem przepustowości - 8h:

- opracowanie geometrii ronda

- sprawdzenie przepustowości ronda

Projekt koncepcyjny węzła drogowego - 14h:

- plan sytuacyjny węzła,

- przekroje podłużne dróg głównych i łączni,c

- charakterystyczne przekroje poprzeczne,

- oznakowanie pionowe i poziome w obrębie węzła.

Literatura:

1. Rozporządzenie MTiGW z dnia 2.03.1999 r., Dz. U. Nr 43/1999

2. Krystek R.: Węzły drogowe autostradowe. WKiŁ, Warszawa 2008

3. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Cz. I - Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane. GDDP - 2001

4. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Cz. II - Ronda. GDDP - 2001.

5. Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. GDDKiA - 2004

6. Metoda obliczania przepustowości rond. GDDKiA - 2004

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Gardziejczyk
Prowadzący grup: Marek Gwiazdowski, Marek Motylewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Gwiazdowski, Marek Motylewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marek Gwiazdowski, Marek Motylewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)