Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i ekonomika robót drogowych

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: L22160
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja i ekonomika robót drogowych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Założenia (prorekwizyty):

Budownictwo Ogólne II B04109
Ekonomika inwestycji i podstawy kosztorysowania B06011
Podstawy Organizacji i Zarządzania w Budownictwie B04138

Skrócony opis:

Wykłady.

Podstawy naukowe i metody organizacji i ekonomiki robot drogowych.

Planowanie, organizacja, przedmiarowanie i kosztorysowanie robót drogowych.

Pracownia specjalistyczna

Wykonanie projektu organizacji budowy (roboty ziemne, konstrukcja nawierzchni drogowej) odcinka drogi.

Sporządzenie wyceny poszczególnych robót.

Pełny opis:

WYKŁAD:

Podstawy naukowej organizacji pracy.Metody organizacji robót drogowych.Zastosowanie metody pracy równomiernej do robót drogowych.Planowanie robót drogowych za pomocą harmonogramów. Organizacja i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym.Podstawowe pojęcia z zakresu ekonomiki budownictwa. Metody wyceny obiektów budownictwa komunikacyjnego. Wartość kosztorysowa inwestycji, kosztorys inwestorski i kosztorys

ofertowy).

Pracownia specjalistyczna Projekt organizacji robót:

przedmiar robót z uwzględnieniem podziału procesu na operacje

dobór składu brygad i określenie czasu trwania poszczególnych operacji

Sporządzenie sieci zależności i harmonogramu robót

Literatura:

1. J. Piłat, P. Radziszewski "Nawierzchnie asfaltowe", WKiŁ, Warszawa 2004r.

2. M. Kalabińska, J. Piłat, P. Radziszewski "Technologia matriałów i nawierzchni drogowych", Warszawa 2003r.

3. S. Datka, S. Lenczewski "Drogowe roboty ziemne", WKiŁ, Warszawa 1980r.

4. B. Cyunel "Technologia i organizacja budownictwa drogowego", PWN, Warszawa 1986r.

5. E. Smoktunowicz "Kosztorysowanie obiektów i robót budowlanych" , Oficyna Wyd. POLCEN, W-wa 2001r.

6. Katalogi zawierające nakłady rzeczowe

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: pisemny sprawdzian wiedzy uzupełniony w razie potrzeby ustną odpowiedzią

Pracownia specjalistyczna

sporządzenie projektu w zadanym zakresie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Szklennik
Prowadzący grup: Jarosław Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Ołdakowska, Jarosław Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ewa Ołdakowska, Jarosław Szklennik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)