Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyczne systemy zarządzania

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: KS06027
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy zarządzania
Jednostka: Wydział Inżynierii Zarządzania
Grupy: Przedmioty - ZIP stacjonarne I-go stopnia 3 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:

Wykład, pracownia specjalistyczna

Wymagania wstępne:

Informatyka, Podstawy zarządzania

Forma i warunki zaliczenia:

Wykład - zaliczenie z oceną,

Pracownia specjalistyczna - zaliczenie z oceną (na podstawie kolokwium, obecności i aktywności).

Założenia i cele przedmiotu:

Opanowanie przez studentów kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu informatycznych systemów zarządzania oraz wyrobienie praktycznych umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce na różnych szczeblach kierowania.

Metody dydaktyczne:

wykład - przeznaczony do przekazania wiadomości podstawowych i teoretycznych,

pracownia specjalistyczna - w ramach której studenci zdobywają praktyczne umiejętności obsługi wybranych systemów informatycznych zarządzania

Pełny opis:

Treści programowe:

Informatyka i zarządzanie. Podstawy informatycznych systemów zarządzania. Podstawy działania komputerów oraz budowy systemów komputerowych. Telekomunikacja w informatycznych systemach zarządzania: - podstawowe definicje, elementy składowe sieci telekomunikacyjnych. Bazy danych jako podstawowy element systemów informatycznych. Zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu. Zintegrowane systemy informatyczne zarządzania - charakterystyka, rodzaje systemów zintegrowanych. Podstawy informatyzacji obiektów gospodarczych. Systemy informatyczne obrotu towarowego, bankowości i administracji publicznej jako przykłady zastosowań systemów informatycznych.

Efekty kształcenia:

Umiejętność rozpoznawania, opisywania systemów informatycznych zarządzania. Umiejętność doboru odpowiedniego systemu do konkretnego działania. Zdobycie praktycznych umiejętności obsługi modułów programowych, wchodzących w skład systemów informatycznych zarządzania.

Literatura:

a) podstawowa:

1. Niedzielska E. (red.): Informatyka ekonomiczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003.

2. Nowicki A. (red.): Informatyka dla ekonomistów. Studium teoretyczne i praktyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1998.

3. Broniatowska - Rokicka A.: Wstęp do informatyki gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.

b) uzupełniająca:

1. Bielecki W.T., Informatyzacja zarządzania. PWE Warszawa 2001.

2. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne. Mikom, Warszawa 1998.

3. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, A.W "Placet", Warszawa 1999.

4. Kolbusz E., Nowakowski A.: Informatyka w zarządzaniu, metody i systemy, Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 1999

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-26 - 2025-06-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zalewski
Prowadzący grup: Mateusz Kikolski, Wojciech Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład - Ocena
E-learning:

Tak

Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-23 - 2023-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zalewski
Prowadzący grup: Mateusz Kikolski, Wojciech Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zalewski
Prowadzący grup: Mateusz Kikolski, Wojciech Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zalewski
Prowadzący grup: Mateusz Kikolski, Wojciech Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Zalewski
Prowadzący grup: Mateusz Kikolski, Wojciech Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zenon Barańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Barańczuk
Prowadzący grup: Zenon Barańczuk, Katarzyna Halicka, Anna Kononiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Barańczuk
Prowadzący grup: Zenon Barańczuk, Katarzyna Halicka, Dorota Leończuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Barańczuk
Prowadzący grup: Zenon Barańczuk, Alicja Gudanowska, Katarzyna Halicka, Katarzyna Wardzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zenon Barańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Barańczuk
Prowadzący grup: Zenon Barańczuk, Katarzyna Halicka, Katarzyna Wardzińska, Katarzyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zenon Barańczuk, Katarzyna Halicka, Anna Kononiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zenon Barańczuk
Prowadzący grup: Zenon Barańczuk, Katarzyna Halicka, Anna Kononiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2008/09" (zakończony)

Okres: 2009-02-23 - 2009-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zenon Barańczuk, Katarzyna Halicka, Joanna Jakuszewicz, Urszula Ryciuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)