Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Air conditioning systems

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus

Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: IS-FCEE-00107
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Air conditioning systems
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Description:

Information about the basic elements of the air conditioning systems. Methods of cold calculation in different types of buildings according to European standards. Choosing elements of systems such as ducts, main air conditioning units and other devices. The advantages and disadvantages of different air conditioning systems. The most popular schemes of systems and implementation rules.

Requirements:

Basic knowledge in the fundamental area of Fluid Mechanics, Thermodynamics

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Krawczyk
Prowadzący grup: Dorota Krawczyk, Joanna Szczykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)