Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rysunek techniczny i planistyczny

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: GS1106
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rysunek techniczny i planistyczny
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Przedmioty - GOP niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Przedmioty - GOP stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zasadami sporządzania części graficznej dokumentacji technicznej i planistycznej oraz nauczenie jej właściwej interpretacji. Zapoznanie studentów z możliwościami i podstawową obsługą przykładowych programów wspomagających proces projektowania CAD

Pełny opis:

-

Literatura:

1. Bieniasz J., Rysunek techniczny w budownictwie, Oficyna Wydawnicza politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008. 2. Czarnecki B., Rysunek techniczny i planistyczny. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok, 2002. 3. Miśniakiewicz E., Skowroński W., Rysunek techniczny budowlany, Arkady, Warszawa 2003. 4. Pikoń A., AutoCAD 2010 PL : pierwsze kroki. Helion, Gliwice 2010. 5. Zestaw norm: Rysunek techniczny i budowlany.

Efekty uczenia się:

EK1 Zna zasady stosowania rysunku technicznego w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki, budownictwa i architektury

EK2 Rozpoznaje i stosuje oznaczenia stosowane w rysunku planistycznym, urbanistycznym, budowlanym i architektonicznym, odpowiednio do przyjętej skali

EK3 Rozpoznaje i stosuje oznaczenia stosowane w rysunkach branżowych (elektrycznych, telekomunikacyjnych, wodno – kanalizacyjnych, CO, gazowych) w zakresie projektów obiektów budowlanych i sieci

EK4 Wykorzystuje środowisko CAD do odwzorowania obiektów przestrzennych w układzie 2D oraz modeluje nieskomplikowane układy 3D

EK5 Samodzielnie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii wspomagania działalności inżynierskiej

Metody i kryteria oceniania:

zawarto w PDF

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski, Wojciech Matys, Adam Święcicki
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Wojciech Matys, Adam Święcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski, Wojciech Matys
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Wojciech Matys, Adam Święcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Joanna Borowska, Maciej Kłopotowski, Wojciech Matys, Adam Święcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Wojciech Matys, Beata Sadowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Sadowska
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Wojciech Matys, Beata Sadowska, Adam Święcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Wojciech Matys, Adam Święcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 30 godzin, 83 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 83 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 83 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Katarzyna Kuźniak, Beata Sadowska, Adam Święcicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)