Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia urbanistyki

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: GS1103
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia urbanistyki
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BO stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Przedmioty - GOP niestacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Przedmioty - GOP stacjonarne I-ego stopnia 1 rok 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Dzieje urbanistyki i architektury od czasów najdawniejszych do współczesności; historia architektury i urbanistyki na tle warunków geograficznych oraz przemian cywilizacyjnych, kulturowych, społeczno-gospodarczych i politycznych. Historia architektury i urbanistyki Polski na tle tendencji europejskich. Urbanistyka współczesna.

Literatura:

1. Broniewski T., Historia architektury dla wszystkich, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław - Warszawa – Kraków - Gdańsk1980. 2. Koch W. Style w architekturze. Arcydzieła budownictwa europejskiego od antyku po czasy współczesne, Arkady, Warszawa 1996.

3. Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996. 4. Sztuka świata, t.: I-X, red. W. Włodarczyk, Arkady, Warszawa 1996. 5. Wróblewski T., Zarys Historii budowy miast, OSSOLINEUM, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1971.

Efekty uczenia się:

EK1- Rozpoznaje i opisuje podstawowe epoki i style architektoniczne europejskiego kręgu kulturowego

EK2- Kojarzy związek pomiędzy sposobem budowy miast a uwarunkowaniami historycznymi epoki, w której powstały

Ek3- Wiąże i odnosi historyczne procesy urbanistyczne zachodzące na terenie Polski do zjawisk ogólnych

EK4- Interpretuje współczesne zjawiska urbanistyczne

EK5- Rozumie potrzebę nieustannego rozszerzania swoich wiadomości z zakresu urbanistyki współczesnej

Metody i kryteria oceniania:

EK1- kolokwium zaliczeniowe

EK2- kolokwium zaliczeniowe

EK3- kolokwium zaliczeniowe

EK4- kolokwium zaliczeniowe

EK5- kolokwium zaliczeniowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Gawryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawryluk
Prowadzący grup: Dorota Gawryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawryluk
Prowadzący grup: Dorota Gawryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawryluk
Prowadzący grup: Dorota Gawryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawryluk
Prowadzący grup: Dorota Gawryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawryluk
Prowadzący grup: Dorota Gawryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawryluk
Prowadzący grup: Dorota Gawryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 83 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Gawryluk
Prowadzący grup: Jerzy Hermanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)