Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gospodarowanie na terenach zalewowych - Przedmiot do wyboru

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: GPS3227A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarowanie na terenach zalewowych - Przedmiot do wyboru
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOPMS stacjonarne II-ego stopnia 2 rok 3 semestr PTO
Przedmioty - GOPMS stacjonarne II-ego stopnia 2 rok 3 semestr spec. GiPP
Przedmioty - GOPMS stacjonarne II-ego stopnia 2 rok 3 semestr spec. GiZN
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

nauczenie studenta opisu i interpretacji zagrożenia powodziowego, zapoznanie z zasadami gospodarowania na terenach zalewowych oraz metodami obliczeniowymi pozwalającymi na ocenę skali zagrożenia i określenie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom.

Pełny opis:

Wezbranie. Powódź, klasyfikacja powodzi. Przepływy maksymalne. Strefy zagrożenia powodziowego. Straty powodziowe. Zasady gospodarowania na terenach zalewowych.

Literatura:

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 2010. Hydrologia ogólna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.; Banasik K., 2009. Wyznaczanie wezbrań powodziowych w małych zlewniach zurbanizowanych. Wyd. SGGW, Warszawa.; Byczkowski A., 1999. Hydrologia, t. I i II. Wyd. SGGW, Warszawa.; Sowiński M., 2005. Ryzyko podtopień powyżej wybranych budowli inżynierii wodnej. Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.

Efekty uczenia się:

Student:

rozumie przyczyny powodzi i zasady gospodarowania na terenach zalewowych

pozyskuje i interpretuje dane dot. zagrożeń powodziow.

potrafi wykorzystać dane do analizy zagrożeń powodziow.

stosuje techniki komputerowe do analiz powodziowych

rozstrzyga dylematy związane z gospodarowaniem na terenach zalewowych

rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynier.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: wykład, projekt

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie wykładu - co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z testu, ocena wykonanego projektu co najmniej 3,0 (projekt)

Praktyki zawodowe:

n.d.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Krasowska
Prowadzący grup: Małgorzata Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Krasowska
Prowadzący grup: Małgorzata Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Krasowska
Prowadzący grup: Małgorzata Krasowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kondratiuk
Prowadzący grup: Piotr Kondratiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kondratiuk
Prowadzący grup: Piotr Kondratiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)