Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria organizacji i zarządzania

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: GPS212
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria organizacji i zarządzania
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr spec. GPiN
Przedmioty - GOPM stacjonarne II-ego stopnia 1 rok 2 semestr spec. PTO
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Zarządzanie firmą. Podejmowanie decyzji kierowniczych. Struktury organizacyjne. Planowanie strategiczne i taktyczne.

Biznesplan. Style i techniki kierowania. Zatrudnianie personelu.

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Relacje międzyludzkie.

Pełny opis:

Wykład 1. Wprowadzenie do zajęć – 1 godz.

Wykład 2. Zarządzanie firmą – 2 godz.

Wykład 3. Podejmowanie decyzji kierowniczych – 2 godz.

Wykład 4. Struktury organizacyjne - 2 godz.

Wykład 5. Planowanie strategiczne i taktyczne. Biznesplan– 2godz.

Wykład 6. Style i techniki kierowania – 2 godz.

Wykład 7. Zatrudnianie personelu. Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wykład 8.Relacje międzyludzkie. Podsumowanie i zakończenie zajęć – 1 godz.

Literatura:

1. A. K. Koźmiński; W. Piotrowski; Zarządzanie - teoria i praktyka; Wyd.Naukowe PWN; Warszawa 199 i nowsze

2. J. Lewandowski; Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości; wyd. Pol. Łódzkiej; Łódź 2003

3. J. Szlendak, J. Obolewicz; Podstawy organizacji, zarządzania i pracy kierowniczej; Wyd. WM; Olecko. 2003

4. J. Szlendak, J. Obolewicz; Podsatwy zarządzani i zachowań organizacyjnych; Wyd. WM; Olecko 2005

5. P. Drucker - Praktyka zarządzania. Wyd. AE, Kraków 1994

6. R.W. Griffin - Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. PWN, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu teorii organizacji i zarządzania.

Metody i kryteria oceniania:

Test zaliczeniowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Dytczak, Jerzy Obolewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 53 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Obolewicz
Prowadzący grup: Mirosław Dytczak, Jerzy Obolewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Skrócony opis:

Wykłady obejmują podstawowe pojęcia z zakresu teorii organizacji i zarządzania, a tym: podejmowania decyzji; planowania strategicznego; kierowania; struktur organizacyjnych oraz relacji międzyludzkich na wszystkich poziomach zarządzania.

Pełny opis:

Na wykładach omawiane są podstawowe pojęcia z teorii organizacji i zarządzania z niżej wymienionych tematów:

Zarządzanie firmą.

Podejmowanie decyzji kierowniczych.

Struktury organizacyjne.

Planowanie strategiczne i taktyczne.

Biznesplan.

Style i techniki kierowania.

Zatrudnianie personelu.

Zarządzanie zasobami ludzkimi.

Relacje międzyludzkie.

Literatura:

A. K. Koźmiński; W. Piotrowski; Zarządzanie - teoria i praktyka; Wyd.Naukowe PWN; Warszawa 199 i nowsze

J. Lewandowski; Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w przyszłości; wyd. Pol. Łódzkiej; Łódź 2003

J. Szlendak, J. Obolewicz; Podstawy organizacji, zarządzania i pracy kierowniczej; Wyd. WM; Olecko. 2003

P. Drucker - Praktyka zarządzania. Wyd. AE, Kraków 1994

R.W. Griffin - Podstawy zarządzania organizacjami. Wyd. PWN, Warszawa 2005

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 15 godzin, 65 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)