Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

View syllabus


Kod przedmiotu: GN6066
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - GOP niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 6 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne: Podstawowe informacje z zakresu gospodarki przestrzennej, ekonomii i ochrony środowiska.

Forma i warunki zaliczenia: wykład - egzamin pisemny, ćwiczenia - prezentacja

Założenia i cele przedmiotu:

Zdolność doceniania wartości krajobrazu w obszarach zurbanizowanych; umiejętność określania stopnia degradacji struktur przestrzennych; umiejętność doboru sposobów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.

Metody dydaktyczne:

wykład, ćwiczenia

Pełny opis:

Treści programowe:

Wykłady

Podstawowe pojęcia z zakresu rewitalizacji. Organizacja procesu rewitalizacji. Podstawy prawne procesu rewitalizacji. Ekonomiczne i społeczne aspekty rewitalizacji. Zrównoważony rozwój miasta. Rewitalizacja przyrodnicza. System przyrodniczy miasta. Rewitalizacja osiedli mieszkaniowych. Rewitalizacja krajobrazów podmiejskich.

Ćwiczenia

Opracowanie projektu rewitalizacji wybranego obiektu.

Efekty kształcenia:

Zdolność doceniania wartości krajobrazu w obszarach zurbanizowanych; umiejętność określania stopnia degradacji struktur przestrzennych; umiejętność doboru sposobów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.

Literatura:

a) podstawowa:

Czarnecki W., red. Problemy rewitalizacji w gosp. Przestrzennej XXI w., WSFiZ, Białystok 2006

Łaguna W., Rewitalizacja krajobrazów wiejskich Warmii i Mazur, Wyd. Wszech. Warm., Lidzbark Warm., 2005

Siemiński W., Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszy UE, Difin, Warszawa 2009

Piotr Lorens. Rewitalizacja miast :planowanie i realizacja. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2010

b) uzupełniająca:

Kopeć M., Rewitalizacja miejskich obszarów zdegradowanych, Warszawa 2010

Lorens P., red., Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Wyd. Urbanista, Gdańsk 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Gawryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Dorota Gawryluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Wysocka-Czubaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Czubaszek
Prowadzący grup: Robert Czubaszek, Agnieszka Wysocka-Czubaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Czubaszek
Prowadzący grup: Robert Czubaszek, Agnieszka Wysocka-Czubaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Czubaszek
Prowadzący grup: Robert Czubaszek, Sławomir Roj-Rojewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2009/10" (zakończony)

Okres: 2010-03-01 - 2010-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Wykład (egzamin), 10 godzin, 55 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Czubaszek
Prowadzący grup: Robert Czubaszek, Agnieszka Wysocka-Czubaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (egzamin) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)