Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analityka produktów naturalnych (Przedmiot wybieralny I)

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: BT1504B
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analityka produktów naturalnych (Przedmiot wybieralny I)
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BTDZ stacjonarne I stopnia 3 rok 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Pełny opis:

Naturalne związki lipofilowe. Woski, fosfolipidy, cerebrozydy, sfingomieliny, kwasy mykalinowe. Wybrane hormony peptydowe. Budowa związków peptydowych. Antybiotyki peptydowe, toksyny peptydowe. Wybrane oligosacharydy rozpowszechnione w przyrodzie. Glikozydy. Glikoproteiny. Alkaloidy - wybrane związki występujące u roślin i zwierząt. Roślinne metabolity drugiego rzędu i ich zastosowanie. Związki psychoaktywne należące do różnych grup chemicznych (alkaloidy o działaniu narkotycznym, peptydy opioidowe, pochodne kannabinolu, anandamid). Wybrane związki steroidowe (witamina D, cholesterol, hormony steroidowe, chemiczna determinacja płci, anaboliki). Związki izoprenowe. Terpeny i terpenoidy. Feromony. Związki barwne w przyrodzie. Głowne składniki żywności i metody ich oznaczania. Poznanie technik laboratoryjnych stosowanych powszechnie do wyodrębniania związków chemicznych ze źródeł naturalnych (m.in. ekstrakcję ciągłą roztworów i faz stałych, ekstrakcję do nośnika stałego - SPE, chromatografię typu „flash”, destylację z parą wodną). Metody oczyszczania i identyfikacji wydzielonych związków chemicznych z produktów naturalnych (HPLC, GC, IR). Izolacja związków chemicznych z produktów naturalnych. Identyfikacja izolowanych związków metodami chemicznymi i spektroskopowymi.

Literatura:

1) A. Kołodziejczyk, „Naturalne związki organiczne” PWN Warszawa 2005.

2) R. Walczyna, J. Sokołowski, G. Kupryszewski, „Analiza związków organicznych”, Wydawnictwo UG Gdańsk 1996.

3) R. Kasprzykowska, A.S. Kołodziejczyk, K. Stachowiak, E. Jankowska „Preparatyka i analiza związków naturalnych” Wydawnictwo UG 2009.

4) U. Wrzeciono, L. Zaprutko „Chemia związków naturalnych” AM Poznań 2001.

5) Świderski F.: Żywność wygodna i żywność funkcjonalna. WNT, Warszawa 1999

6) Sikorski Z.: Chemia żywności: skład, przemiany i właściwości żywności.: Wydaw. Nauk. Tech., Warszawa 200

Efekty uczenia się:

Student:

- ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmująca kluczowe zagadnienia z zakresu chemii, biologii i biochemii

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu technik i metod identyfikacji oraz charakteryzowania preparatów chemicznych i biochemicznych

- potrafi wykorzystać poznane metody analityczne i eksperymentalne oraz modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania systemów i technologii stosowanych w biotechnologii

- potrafi stosować podstawowe techniki analityczne w zakresie chemii, biologii, mikrobiologii, biologii molekularnej i inżynierii genetycznej

- potrafi stosować podstawowe techniki laboratoryjne do analizy, syntezy, wydzielania i oczyszczania preparatów biotechnologicznych oraz potrafi wykorzystywać zasady oszczędności surowców i energii w celu uzyskania korzystnych wskaźników ekonomicznych i zmniejszenie obciążenia środowiska podczas realizacji zadań inżynierskich

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny; laboratorium - sprawdziany przygotowania do ćwiczeń, kolokwi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 23 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kalinowska
Prowadzący grup: Monika Kalinowska, Małgorzata Kowczyk-Sadowy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 43 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 43 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kalinowska
Prowadzący grup: Monika Kalinowska, Jolanta Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 34 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kalinowska
Prowadzący grup: Monika Kalinowska, Jolanta Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 15 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kalinowska
Prowadzący grup: Monika Kalinowska, Jolanta Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Laboratorium - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)