Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

BIM w zamówieniach publicznych

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: BIM2S21009
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: BIM w zamówieniach publicznych
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BIM stacjonarne II-go stopnia 1 rok 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Wykład

Zamówienia publiczne.

Cele i ramy prawne systemu zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych.

Procedury udzielania zamówień i ich przebieg.

Prawo zamówień publicznych a BIM.

BIM Standard PL.

Proces informacyjny BIM.

Etapy procesu w ujęciu procesu informacyjnego a etapy przygotowania, projektowania i realizacji.

Standaryzacja kluczowych dokumentów BIM.

Stosowanie metodyki BIM a zapisy prawne.

Pełny opis:

Wykład

Zamówienia publiczne.

Cele i ramy prawne systemu zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych.

Procedury udzielania zamówień i ich przebieg.

Prawo zamówień publicznych a BIM.

BIM Standard PL.

Proces informacyjny BIM.

Etapy procesu w ujęciu procesu informacyjnego a etapy przygotowania, projektowania i realizacji.

Standaryzacja kluczowych dokumentów BIM.

Stosowanie metodyki BIM a zapisy prawne.

Literatura:

1. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019)

2. Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1175)

3. PN-EN ISO 19650-1:2019 Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM). Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o budynku. Część 1: Koncepcje i zasady, Warszawa, 2019

4. PN-EN ISO 19650-2:2019 Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlach, w tym modelowanie informacji o budynku (BIM). Zarządzanie informacjami za pomocą modelowania informacji o budynku. Część 2: Realizacja projektu, Warszawa, 2019

Efekty uczenia się:

Zna i rozumie zagadnienia związane z zarządzaniem inwestycjami budowlanymi w segmencie publicznym.

Zna i potrafi określić procedury udzielania zamówień i ich przebieg.

Zna i potrafi przedstawić proces informacyjny oraz etapy przygotowania, projektowania i realizacji inwestycji w segmencie publicznym.

Zna zasady tworzenia podstawowych, standaryzowanych dokumentów BIM w procesie wdrażania i realizacji projektów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Ołdakowska
Prowadzący grup: Ewa Ołdakowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)