Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca dyplomowa inżynierska

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: B07186
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa inżynierska
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia siódmy semestr
Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia siódmy semestr - specj. RiEB
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 17.00 LUB 15.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej, 0 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Mirosław Broniewicz, Marek Motylewicz, Aleksander Wawrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Aleksander Wawrusiewicz, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wiesław Sarosiek, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Robert Grygo, Jolanta Prusiel, Marta Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Ewa Ołdakowska, Wiesław Sarosiek, Jerzy Szlendak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Irena Ickiewicz, Ewa Ołdakowska, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Wiesław Sarosiek, Robert Stachniewicz, Jerzy Szlendak, Zenon Szypcio, Viktar Tur, Marta Wasilewska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Backiel-Brzozowska
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Michał Bołtryk, Tadeusz Chyży, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Małgorzata Glinicka, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz, Ireneusz Ligocki, Andrzej Łapko, Dorota Małaszkiewicz, Czesław Miedziałowski, Edyta Pawluczuk, Beata Sadowska, Robert Stachniewicz, Marta Wasilewska, Aleksander Wawrusiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Mirosław Broniewicz, Tadeusz Chyży, Katarzyna Dołżyk-Szypcio, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Władysław Gardziejczyk, Małgorzata Glinicka, Marta Kosior-Kazberuk, Edwin Koźniewski, Dorota Małaszkiewicz, Jerzy Obolewicz, Andrzej Plewa, Beata Sadowska, Robert Stachniewicz, Jerzy Szlendak, Marta Wasilewska, Aleksander Wawrusiewicz, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Beata Backiel-Brzozowska, Mirosław Broniewicz, Tadeusz Chyży, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Małgorzata Glinicka, Mariusz Gnatowski, Wojciech Gosk, Marta Kosior-Kazberuk, Edwin Koźniewski, Janusz Krentowski, Andrzej Łapko, Ewa Ołdakowska, Andrzej Plewa, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Barbara Sadowska-Buraczewska, Wiesław Sarosiek, Maria Sulewska, Adam Święcicki, Marta Wasilewska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Chyży, Ryszard Grabowski, Małgorzata Lelusz, Ewa Ołdakowska, Andrzej Plewa, Elżbieta Rudczyk-Malijewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Wykonywanie pracy dyplomowej - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykonywanie pracy dyplomowej więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Bąk, Tadeusz Chyży, Małgorzata Glinicka, Walery Jezierski, Andrzej Plewa, Mikołaj Syczewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)