Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: B07184
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BUD niestacjonarne pierwszego stopnia 3 rok 6 semestr -ścieżka konstrukcje budowlane
Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia siódmy semestr
Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia siódmy semestr - specj. RiEB
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu:obowiązkowy

Wymagania wstępne:wiedza z Budownictwo ogólnego, Fizyki budowli,Podstaw diagnostyki cieplnej budynków, Realizacji użytkowania energii w budynkach

Forma i warunki zaliczenia:test końcowy, zaliczenie z ocenę.

Założenia i cele przedmiotu:przygotowanie studentów do realizacji pracy dyplomowej oraz do obrony pracy na egzaminie dyplomowym.

Metody dydaktyczne:seminarium, prezentacje referatów, dyskusje

Pełny opis:

Treści programowe:

Podstawowe zadania, wymagania ogólne i etapy przygotowania pracy dyplomowej inżynierskiej.

Wymagania termoizolacyjne i akustyczne do ścian zewnętrznych budynków i ich odbicie w pracach dyplomowych inżynierskich.

Zapotrzebowanie na energię pierwotną w budynkach różnego przeznaczenia i jego obliczenie w prace dyplomowej inzynierskiej.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne budynków istniejących i ich odbicie w pracach dyplomowych inżynierskich.

Zapewnienie wymaganego stanu wilgotnościowego współczesnych konstrukcji ścian i uzasadnienie jego w prace dyplomowej inżynierskiej.

Wymagania akustyczne do przegród budowlanych oraz sposoby ich zapewnienia w pracach dyplomowych inżynierskich.

Efekty kształcenia:

Przygotowanie do podjęcia samodzielnych decyzje przy uzasadnieniu rozwiązań technicznych nowych budynków lub termomodernizacji istniejących

Literatura:

a) podstawowa:1. Ogólne podstawy pisania technicz. prac dypl.: pomocnicze materiały dydakt. /J. Affeltowicz-Gdańsk PG 2. Pisanie i redagowanie prac dypl.: poradnik dla studentów/A. Pabian, W. Gworys - Częstochowa

b) uzupełniająca:3. Seminarium dypl.: zasady pisania prac dypl./B. Żółtowski-Bydgoszcz Akad. Techn.-Rol. w Bydgoszczy 4. Vademecum autora i wydawcy prac nauk./ M. Krajewski, Wyd. pop., Włocławek Wyż. Szkoła Humanist.-Ekon

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Backiel-Brzozowska
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Władysław Gardziejczyk, Walery Jezierski, Marta Kosior-Kazberuk, Andrzej Łapko, Czesław Miedziałowski, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Okres: 2013-09-30 - 2014-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Bołtryk, Władysław Gardziejczyk, Andrzej Łapko
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Władysław Gardziejczyk, Walery Jezierski, Marta Kosior-Kazberuk, Andrzej Łapko, Czesław Miedziałowski, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 250 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Władysław Gardziejczyk, Marta Kosior-Kazberuk, Andrzej Łapko, Andrzej Plewa, Jerzy Szlendak, Robert Ziółkowski
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Krzysztof Czech, Władysław Gardziejczyk, Walery Jezierski, Marta Kosior-Kazberuk, Janusz Krentowski, Andrzej Łapko, Andrzej Plewa, Wiesław Sarosiek, Jerzy Szlendak, Katarzyna Zabielska-Adamska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Władysław Gardziejczyk, Walery Jezierski, Janusz Krentowski, Małgorzata Lelusz, Andrzej Łapko, Andrzej Plewa, Katarzyna Zabielska-Adamska, Robert Ziółkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Okres: 2010-10-01 - 2011-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Walery Jezierski
Prowadzący grup: Władysław Gardziejczyk, Walery Jezierski, Małgorzata Lelusz, Andrzej Łapko, Mikołaj Syczewski, Rościsław Tribiłło, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Okres: 2009-10-01 - 2010-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 180 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Walery Jezierski
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Rafał Garncarek, Walery Jezierski, Andrzej Kobryń, Janusz Krentowski, Mikołaj Syczewski, Aleksander Wawrusiewicz, Katarzyna Zabielska-Adamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)