Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka dyplomowa

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: B07071
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka dyplomowa
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - BUD niestacjonarne pierwszego stopnia 3 rok 6 semestr -ścieżka konstrukcje budowlane
Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia siódmy semestr
Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia siódmy semestr - specj. RiEB
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

Obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-09-26 - 2017-01-29
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka 1 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Praktyka - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-21 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka 2 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Irena Ickiewicz, Ewa Ołdakowska, Elżbieta Rudczyk-Malijewska, Wiesław Sarosiek, Marta Wasilewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Praktyka - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Baszeń, Michał Bołtryk, Tadeusz Chyży, Ireneusz Ligocki, Andrzej Łapko, Czesław Miedziałowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Praktyka - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Praktyka - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2013/14" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mirosław Broniewicz, Dorota Dworzańczyk-Krzywiec, Ewa Ołdakowska, Andrzej Plewa, Barbara Sadowska-Buraczewska, Wiesław Sarosiek, Maria Sulewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Praktyka - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2012/13" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2011/12" (zakończony)

Okres: 2012-02-24 - 2012-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tadeusz Chyży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Praktyka - ZAL / NZAL

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2010/11" (zakończony)

Okres: 2011-03-01 - 2011-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Bąk, Tadeusz Chyży
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2010/11" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2009/10" (zakończony)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)