Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe I

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia
Zasady zaliczenia - załącznik Plik PDF

Kod przedmiotu: B06347
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe I
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia szósty semestr - specj. Budownictwo drogowe
Przedmioty BUD stacjonarne I-ego stopnia, 3 rok 6 semestr
Przedmioty BUD stacjonarne I-go stopnia, 3 rok 6 semestr
Przedmioty BUD stacjonarne I-go stopnia, 3 rok 6 semestr, ścieżka dypl.: budownictwo drogowe
Przedmioty BUD stacjonarne I-go stopnia, 3 rok 6 semestr, ścieżka dypl.: budownictwo pasywne
Przedmioty BUD stacjonarne I-go stopnia, 3 rok 6 semestr, ścieżka dypl.: konstrukcje budowlane
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-25 - 2022-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Plewa, Jolanta Prusiel
Prowadzący grup: Władysław Gardziejczyk, Walery Jezierski, Czesław Miedziałowski, Jolanta Prusiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Prusiel
Prowadzący grup: Władysław Gardziejczyk, Walery Jezierski, Janusz Krentowski, Jolanta Prusiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena
E-learning:

Tak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Prusiel
Prowadzący grup: Władysław Gardziejczyk, Walery Jezierski, Czesław Miedziałowski, Jerzy Obolewicz, Jolanta Prusiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Prusiel, Viktar Tur
Prowadzący grup: Władysław Gardziejczyk, Walery Jezierski, Czesław Miedziałowski, Jerzy Obolewicz, Jolanta Prusiel, Zenon Szypcio, Viktar Tur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-09-25 - 2018-01-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jerzy Obolewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Viktar Tur
Prowadzący grup: Władysław Gardziejczyk, Walery Jezierski, Czesław Miedziałowski, Jerzy Obolewicz, Maria Sulewska, Viktar Tur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Backiel-Brzozowska
Prowadzący grup: Michał Bołtryk, Władysław Gardziejczyk, Walery Jezierski, Czesław Miedziałowski, Zenon Szypcio, Viktar Tur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Łapko
Prowadzący grup: Robert Grygo, Walery Jezierski, Czesław Miedziałowski, Jerzy Obolewicz, Andrzej Plewa, Zenon Szypcio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Seminarium - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)