Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy projektowania architektoniczno-budowlanego

Informacje ogólne

Pokaż kartę przedmiotu

Not submitted syllabus in English
Zasady zaliczenia

Kod przedmiotu: B02323A
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania architektoniczno-budowlanego
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy:
Strona przedmiotu: http://-
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

Obieralny

Skrócony opis:

Przygotowanie inżyniera budownictwa do współpracy z architektem. Zaznajomienie go z podstawowymi zasadami projektowania obiektów architektonicznych oraz kryteriami ich oceny. Wskazanie istoty zawodu inżyniera budownictwa w procesie kreowania środowiska architektonicznego.

Literatura:

Basista A., "Kompozycja dzieła architektury"

Broniewski W., "Historia architektury dla wszystkich"

Chmielewski J. M., "Teoria urbanistyki"

Lenartowicz J. K., "Słownik psychologii architektury dla studiujących architekturę"

Neufert E., "Podręcznik projektowania architektoniczno - budowlanego"

Ostrowski W., "Wprowadzenie do historii budowy miast"

Wejchert K., "Elementy kompozycji yrbanistycznej"

Żórawski J., "O budowie formy architektonicznej"

Efekty uczenia się:

- Identyfikuje i opisuje podstawowe historyczne i współczesne style i kierunki w architekturze i urbanistyce, zna ich wpływ na współczesne środowisko zurbanizowane

- Interpretuje i ocenia układy funkcjonalne obiektów oraz zasady ich sytuowania i zagospodarowania otoczenia

- Sporządza opracowania projektowe rzutów obiektów o nieskomplikowanym układzie funkcjonalnym (mieszkanie, dom jednorodzinny)

- Sporządza opracowanie projektowe niewielkiego założenia urbanistycznego (zespół domów jednorodzinnych)

- Dobiera materiały i technologie budowlane do przygotowanego opracowania projektowego rozumiejąc związek pomiędzy nimi i formą architektoniczną obiektu

- Ilustruje i prezentuje przygotowane opracowanie projektowe w jednoznacznie czytelny sposób

- Ocenia wpływ własnej działalności projektowej na kształt otoczenia

- Rozumie potrzebę pracy w zespole, zwłaszcza wielobranżowym związanym z opracowaniem projektu dokumentacji architektoniczno - budowlanej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

- sprawdzian pisemny -zaliczenie następujących zagadnień:

- identyfikacja styli architektonicznych i kojarzenie obiektów

- umiejętność interpretacji obiektu architektonicznego poprzez jego konstrukcję

- ocena układów funkcjonalnych obiektów

- podstawowe parametry ergonomiczne pomieszczeń

- podstawowe parametry ergonomiczne elementów wyposażenia obiektów budowlanych

Ćwiczenia:

- sporządzenie opracowania projektowego rzuty domu jednorodzinnego w zabudowie atrialnej (opracowanie przygotowywane w grupie)

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Marta Baum, Maciej Kłopotowski, Wojciech Matys, Zofia Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Marta Baum, Maciej Kłopotowski, Wojciech Matys, Zofia Tyszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-06-13
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Zofia Tyszkiewicz, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia specjalistyczna, 15 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 170 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Zofia Tyszkiewicz, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Pracownia specjalistyczna - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2013/14" (zakończony)

Okres: 2014-03-03 - 2014-06-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 160 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2012/13" (zakończony)

Okres: 2013-02-22 - 2013-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin, 155 miejsc więcej informacji
Wykład (zaliczenie), 30 godzin, 155 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Kłopotowski
Prowadzący grup: Maciej Kłopotowski, Sławomir Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Ćwiczenia - Ocena
Wykład (zaliczenie) - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)