Politechnika Białostocka - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Urządzanie obiektów architektury krazjobrazu (UPOAK) II

Informacje ogólne

Nie przesłano pliku z kartą przedmiotu
Not submitted syllabus in English

Kod przedmiotu: AX05020
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzanie obiektów architektury krazjobrazu (UPOAK) II
Jednostka: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty - AKZN niestacjonarne I-ego stopnia 3 rok 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Rodzaj przedmiotu: wykład

Wymagania wstępne: Znajomość zasad urządzania wybranych obiektów architektury krajobrazu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami kompozycji i rysunku, materiałów budowlanych i technik pomiaru.

Forma i warunki zaliczenia: test końcowy

Założenia i cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z możliwościami urządzania wybranych obiektów architektury krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem roślinności.

Metody dydaktyczne:wykład informacyjny; prace z zalecaną literaturą – podstawową i uzupełniającą.

Pełny opis:

Treści programowe:

Wybrane elementy roślinne w urządzaniu obiektów architektury krajobrazu, ich znajomość i zastosowanie

w przykładowych obiektach i koncepcjach projektowych.

a) Powierzchnie trawiaste w obiektach architektury krajobrazu;

b) Drzewa i krzewy w obiektach architektury krajobrazu;

c) Aranżacje roślinne wewnątrz budynków użyteczności publicznej - przykłady.

Efekty kształcenia: Umiejętność urządzania wybranych obiektów architektury krajobrazu z wykorzystaniem dostępnego materiału roślinnego.

Literatura:

a) podstawowa:

Czekalski M., 2005. Liściaste krzewy ozdobne o wszechstronnym zastosowaniu cz.1. PWRiL, Poznań.

Czekalski M., 2006. Liściaste krzewy ozdobne o wszechstronnym zastosowaniu cz. 2. PWRiL, Poznań.

Pokorski J., Siwiec A. 1998. Kształtowanie terenów zieleni. WSiP, Warszawa.

Polski Komitet Normalizacyjny, Witryna internetowa. http://www.pkn.pl

Niemirski W. i wsp. 1973. Kształtowanie terenów zieleni.

Uprawa i ochrona drzew. Zeszyty naukowe, Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew w Kluczborku.

b) uzupełniająca:

Rutkowska B., Pawluśkiewicz M. 1996. Trawniki. PWRiL, Warszawa.

Przegląd komunalny. Wydaw. Abrys Sp. z o.o., Poznań.

Zieleń Miejska. Wydaw. Abrys, Poznań.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2011/12" (zakończony)

Okres: 2011-10-01 - 2012-02-03
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kwiatkowska
Prowadzący grup: Monika Anderson, Edyta Kwiatkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena
Projekt - Ocena
Wykład - Ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Białostocka.
15-351 Białystok, ul. Wiejska 45A tel: +48 746 90 00 https://pb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)